DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Istovremeno donosimo u cijelosti odgovor ing. Vladislava Beltrama, kao
prvi odgovor, koji je uredništvo primilo u vezi ankete.


Nadamo se da će anketa potaći naše stručnjake da se još više pozabave
rješavanjem ovoga vrlo važnog pitanja naše prakse, te da tako zajedničkim
snagama doprinesemo i na ovom sektoru izvršenju zadataka petogodišnjeg
plana.


Pitanja na koje molimo odgovore su slijedeća:


1. Da li ispitivanja novoosnovanog Instituta treba da obuhvate samo
probleme golog krša ili i probleme goleti i šikara?
2. Da li Institut treba da se bavi samo golim kršem ili i problemima krša
pod šumom?
3. Na koje geografske oblasti krša treba da se protegnu ispitivanja, te
pitanje njihove geološke podloge, morfologije, hidrografije i klimatologije i
što bi za proučavanje navedenog itrebalo načiniti?
4. Pedološke oblasti krša. Koja ispitivanja treba poduzeti u cilju proučavanja
sastava tla krških oblasti?
si. 2.
Visoravan na otoku Braču. Komplekse autohtonih šuma crnog bora
uništili su požari, a paše su onemogućile obnovu
Foto ing. H. Bujukalić


5. Način deterioriranja i postanka golog krša.
6. Fitosociološka pitanja krša, te usporedbe pređašnjih biljnih asocijacija
na kršu (a prema postojećim podatcima) sa današnjim biljnim asocijacijama
krša. Da li su ovakova istraživanja potrebna i što mislite o njima?
7. Šumarska strana pitanja krša. Da li treba iskoristiti ostatke vegetacije
kao osnovicu za pošumljavanje krša ili provoditi samo vještačko zašumljavanje?
Što mislite o ovome problemu?
8. Iskorišćavanje sporednih šumskih produkata, kao lisnika, brstikapaše. Pitanje tekstilnog, ljekovitog i mirisnog bilja. Mogućnost iskorišćavanja
navedenih sporednih produkata i korist od njihovog iskorišćavanja?
327