DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

U vrtačama masiva Risnjaka našlo se živih grana, koje su većirn dijelom


ležale u tlu i razvile korijenje, a njihovi zeleni vrhovi virili su napolje i na


padno se osovljavali. Na drugom jednom stablu, čija je jedna niska grana


(15 cm) u mladosti došla u tlo, vidi se kako je u dužini od 2 m bila u zemlji,


a onda je .. kraju izrasla u stabalce 80 cm visoko, promjera 6 cm. Našlo se


je čak i slučajeva, da su grane bile potpuno u tlu cijelom svojom dužinom,


tako da se na prvi pogled činilo da se radi o korjenju, a ne o grani, koja je


vrlo rano došla pod zemlju. Da to nije korijen, dokazuje anatomija te grane


kao i poseban izgled i način razvijanja korjena mladog individua. Nađen je


.slučaj provlačenja jedne grane ispod korjena stabla, u dužini od 70 cm, kada


se je na pomolu iz tla naglo i nepravilno razgranala, itd.


Zanimivo je, da su ove opisane pojave u većini slučajeva zapažene nizbrdo


od stabla, uglavnom na svjetlijim ekspozicijama, što dopušta zaključak o izvje


snoj ulozi svjetla i topline kod toga.


Kako se iz crteža razabire, iz iste zakorjenjene grane izraslo je nekoliko
mladih individua.


Budući da je razmak između pojedinih mladih egzemplara dosta malen
(do 20 cm), a pored toga se oni stariji i razvijeniji nalaze bliže matičnom
stablu, to je redovna pojava, da matično stablo takav pomladak potiskuje, te
se to odrazuje na njegovu rastu i vitalnosti. Uz matično stablo grane su potpuno
zakržljale, vrh stabalaca je prigušen, a izmjerena starost dosezala je i do
100 godina. Redovna je pojava, da se takova zastarčena stabalca zaguše i propadaju,
ne dosežući većeg promjera od 5 cm i visine od 3—4 m. Mlađi primjerci
su u povoljnijem položaju, jer se nalaze podalje od stabla-matice i mogu
se bolje razvijati.


324