DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PRIMJENA KEMIJSKIH METODA KOD UNIŠTAVANJA POTKORNJAKA


U najnovije se vrijeme nastoji, da se i u borbi protiv patkornjaka, primijene
kemijske metode. Glavnu zapreku primjeni tih metoda nailazimo u
teškoći, da što sigurnije dođemo sa otrovnim sredstvima do štetnika, koji veći
dio svog života — osim u vrijeme rojenja — boravi zaštićen pod korom, u
drvetu ili drugom pogodnom skrovištu. To je i razlog, da će efikasno uništavanje
biti moguće samo u kombinaciji pravovremenog ofoaranja lovnih stabala
sa prikladnom kemijskom metodom. Na lovna stabla skoncentrirane štetnike,
ne ćemo tada uništavati skidanjem i palenjem kore, već upotrebom prikladnog
kemijskog sredstva, što bi, u slučaju, da takova kombinovana mehaničkokemijska
metoda potpuno uspije, svakako imalo u mnogočem veliku prednost
pred dosadašnjom metodom.


U najnovije doba bavio se ovim problemom E. Schimitschek, pa je stečena
iskustva objelodanio u članku »Iskustva kod primjene vapnene arsenove
juhe za suzbijanje osmerozuboga smrekovoga potkornjaka«, odštampanom početkom
ove godine u 1. i 2. broju II. sveska »Pflanzenschutzberichte«, koju
izdaje Savezni zavod za zaštitu bilja u Beču. Rezultate tih iskustava iscrpno
pe prikazao i František Gregor u članku »Použiti arsenove jichy k hubeni
kurovce smrekoveho«. (Ips typographus). — Ceskoslovensky Les, Čislo 5—7
Ročnik XXVIII — Brno 1948.


Kako je ovaj problem za zaštitu naših ugroženih četinjastih šuma od velike
važnosti, a nemam pri ruci originalni Schimitschekov članak, prikazat ću
postupak opširnije — onako kako ga je iznio u napred spomenutom članku
Fratišek Gregor.


Prigodom suzbijanja navale smrekovog pisara (Ips typographus) na smrekove
sastojine u Donjoj Austriji, taj se štetnik tamo uspješno suzbio pomoću
lovnih stabala, ali na taj način, da su se oborena lovna stabla poprskala sa
5°/o arsenovom juhom (5% As2 .. rastopljen u vodi).


Uz potrebne mjere opreza (zaštitivši nos i usta maramicom u cilju otklanjanja
opasnosti trovanja arsenom) naspe prvi — od potrebna 3 radnika —
u prikladnu posudu arsenov prah, pa ga dobro izmiješa s vodom. Daljnjim se
dodavanjem vode ta kaša tako razrijedi, da se s njom može nesmetano napuniti
prskalica i izvesti prskanje stabala. Drugi radnik pripravlja oboreno
stablo za prskanje i obrće ga, dok treći nosi prskalicu i vrši prskanje. Za
taj posao upotrebljava se visokotlačna velika ili vinarska t. zv. peronosporska
prskalica.


Stabla se redovno prskaju, nakon što ih potkornjaci napadnu i ubuše se
pod koru. Prskanje se obavlja za suhog vremena, ali i prskanje po kišovitom,
no mirnom vremenu — nije štetno već naprotiv korisno, jer se otrovna tekućina
bolje upija u koru i brže prodire prema kambiju. Ovo prodiranje otrova
do kambija pomaže i pospješuje — osim kiše — još i rosa, te veća zračna vlaga.
Otrov uništava ličinke potkornjaka, kada pronikne izravno do kambija, a
to se događa tek nakon 2—3 tjedna. Ukoliko su se ličinke već zakukuljdle, onda
se otruje kukac, koji se, nakon što se izleže, počme provlačiti kroz zatrovane
slojeve kore. Stoga je u tom slučaju važno i odlučno, da se prskanje lovnih
stabala provede svakako prije nego se mladi kukci počmu provrtavati. Gdje
će takovi kukci poginuti ovisi o brzini njdhovog trovanja: jedni ostaju,mrtvi
već u kori ili ugibaju vani, kada se, provrtavši koru, izvuku, dok drugi još
dospiju, da se zabuše u zdrava ili lovna stabla, pa tu prije ili kasnije ipak
uginu.


319


/