DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Pravilna primjena tehnike uzgajanja šume nemoguća je, ako se organizacijom
radova kompleksno ne obuhvate, raščlane i planski ne rješavaju
osnovni problemi i ujedno preduvjeti napredne proizvodnje šume. U protivnom
slučaju čitav proizvodni proces nije siguran i ovisan je o mnogim
nepredviđenim okolnostima.


Potražnja drveta danas je vrlo velika, a. raznovrsnost upotrebe sve
mu više raste. Stoga je potrebno da se u šumskoj privredi pronalaze i sustavno
ostvaruju bolje i nove organizacione i tehničke mogućnosti u svrhu
povećavanja proizvodne sposobnosti.


Da se postigne intenzivno unapređenje uzgajanja šuma, potrebno je
da se ispunjuju ovi osnovni preduvjeti:


1. izgraditi mrežu dobro planiranih izvoznih naprava i time postići
dostupnost objekata;
2. osnivati manja područja najnižih upravnih jedinica i lugarija;
3. usavršiti i pravilno rasporediti stručni kadar šumarskog osoblja;
4. rasteretiti šumarsko upravno osoblje od šablonskih administrativnih
i nestručnih poslova, te mu omogućiti da što više stručno djeluje
na terenu;
5. sustavno upoznavati gospodarski objekt;
6. stvarati i usavršavati stalan kadar kvalificiranih šumskih radnika;
7. svestrano razraditi dugoročni plan uzgajanja na kratkoročne planove,
te evidentirati stvarne rezultate i promjene i statistički ih srediti;
8. kontrolirati i ocjenjivati izvršenje plana.
Navedeni preduvjeti naprednog uzgajanja šuma većim dijelom međusobno
su ovisni, oni se većinom i uslovljuju, pa o njihovom ispunjavanju,
ovisi pravilna primjena tehnike uzgajanja i konačan ekonomski uspjeh.
O većini tih preduvjeta mnogo je raspravljano i pisano, mnogi se u nas
sistematski rješavaju, dok je rješavanje ostalih u stadiju početnog razvoja.
Razumljivo je, da su za ispunjavanje tih preduvjeta potrebna veća
financijska sredstva. Intenzivnijim uzgajanjem postepeno se povećava
kvantitet i kvalitet šumskih proizvoda, što opravdava ulaganje većih investicija
za progresivan razvoj uzgajanja i obnove šuma.
Ad 1. O izgradnji dobro projektirane mreže izvoznih puteva i o njihovom
pravilnom uzdržavanju ovisi ne samo rješavanje pitanja transportnih
troškova, cijena šumskih proizvoda i mogućnost procentualno većeg
iskorištavanja porušenog drveta i manje vrijednih stabala, nego i mogućnost
pravilnog uzgajanja kao i čitava provedba gospodarske osnove. Redovnim
čišćenjem, prorjedivanjem i pravilnim oblikovanjem sastojina dobiva se
ne samo sirovina, nego se tim uzgojnim zahvatima sastojine kvalitativno
poboljšavaju. Ukoliko su prometna sredstva bolja, utoliko i čitavo gospodarenje
može biti naprednije, može se primjenjivati finija tehnika
uzgajanja.
Jedan od važnih ali često zapostavljenih preduvjeta intenzivnog uzgajanja
šuma jest izgradnja glavnih i sporednih izvoznih vlaka. Napose na
rastočenim planinskim zemljištima one omogućuju, da se u udaljenijim i
teško pristupačnim predjelima pravilno uzgajaju manji dijelovi sastojina.
Ako te vlake s vremenom grmlje i zaraste, uz manje popravke one mogu
i kasnije poslužiti namijenjenoj svrsi. Budući da se daljnjim razvojem
gospodarenja važnije vlake gdjekad pregrađuju u puteve, treba i projekte


282