DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Sve šumarske eksperimentalne grupe čine jedan naučni kolektiv, čiji
se članovi zadužuju obradom pojedinih tema. Sa druge strane ove grupe
prestavljaju celokupnu problematiku šumske melioracije krša i služe za
sistematiku i registraciju tema i sastav tematskog plana odnosno planiranja
naučnog rada Instituta.


Terenska organizacija Saveznog Instituta prilagodiće se potpuno problematici,
ona je za sada samo delimično proučena, i određena su područja
i mesta za 4 stanice.


Problematika kojom se bave šumsko-melioracioni Instituti u Splitu i
Skoplju, može se izraziti funkcionalnim odnosom:


M = f (s, e, r)
gdje je M = masa proizvedene biljne materije u kg/ha u vremenu t.


s = vrst drva


e = ekološki faktor produkcije


r — tehnika rada.


Pronaći: najveći M u najkraćem vremenu sa najboljom zaštitnom i
ekonomskom funkcijom na degradiranim terenima, uz najmanje troškove,
jeste glavni zadatak naučno-istraživačkog rada instituta u Splitu i Skoplju.
U tu se svrhu ovi instituti služe — uz pomoć osnovnih naučnih istraživanja


— sa terenskim komparativnim eksperimentom kao glavnom metodom
rada.
*


Instituti u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Skoplju bavili su se od osnivanja
do 1948. godine uglavnom organizacionim poslovima i konkretnim
problemima prakse.


Svi naši instituti imaju danas 16 terenskih stanica.
Zadatke (teme) pojedinim institutima daju Ministarstva šumarstva
pojedinih republika i Savezno Ministarstvo šumarstva u vezi sa Planom
razvitka narodne privrede. Naučno istraživački rad se vrši planski i planira
se za svaku godinu putem tematskih planova, koji su osnova celokupnog
rada Instituta.


..........


... ...... ........ . ................ ........ ........... .. II ...........
.................... . ...... ............ .......... . ......... .......-...............
..... . ..... (.. .. ..) . ... ...... .....» .....


..... ......... ......-............. ..... . ......., ..... ........ . .....
......... ........... ...... ......-........... ........ .. .. .. ...«..... . .........
......


. .. .. .. .. .... .......... ......-............. ...... ......... . ........,
......., ...... . ......., ..... .... ....... ........... .......... ........
.................. ........... . ....... ........ .....* . ......... . .......


... ......... ......... . ......... ............... ........... ....... .........
. .......... ........... .......... ........ . ....... ........... . .......
..........


* .. .......... ......
311