DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 72. SEPTEMBAR-OKTOBAR GODINA 1948.


Ing. Josip Šafar (Zagreb)


O PREDUVJETIMA PLANSKE ORGANIZACIJE I UNAPREĐENJA


ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA


0 ........ ........... ... ....... ........... . ...
......... ........ ............... ......


U šumarstvu je već ranije postojalo planiranje proizvodnje na osnovu
uredajnih elaborata te drvosječnih i uzgojnih prijedloga i osnova za pošumljavanje.
U ostalom dijelu šumske privrede, napose u šumskoj industriji,
nisu uopće postojali nikakvi perspektivni planovi, a ukoliko ih je i
bilo, oni su bili odraz zahtjeva pojedinih financijskih grupa. Ali svi ti
planovi izrađivali su se za pojedine šumske komplekse posve odjelito.
Jedinstvenog planiranja za čitavu šumsku privredu nije bilo, a nije ga ni
moglo biti u uslovima kapitalističke privrede.


Promjenom ekonomskih i društvenih odnosa stvorene su mogućnosti
za planiranje proizvodne djelatnosti čitave narodne privrede sa svim
njenim sastavnim dijelovima pa prema tome i za planiranje u šumskoj
privredi. Time su stvoreni i uslovi za planiranje šumsko-uzgojnih radova
u potpunom smislu te riječi, jer ranije gosp. osnove i elaborate ne možemo
smatrati planiranjem.


Zadatak planiranja šumsko-uzgojnih radova jest, da se na osnovu
proučavanja prirodnih i gospodarskih okolnosti proizvodnje utvrdi: gdje
i kada te putem kojih najpovoljnijih organizacionih oblika i tehničkih
mogućnosti treba da se racionalno podižu, njeguju i uzgajaju biološki
otporne sastojine za postizavanje određenih gospodarskih ciljeva. Svrha
ovog planiranja je, da se u što kraće vrijeme i sa što manje troškova i
gubitaka poveća prirast i njegov kvalitet.


Planiranjem uzgojnih radova daju se smjernice za napredan razvoj
sastojina i pošumljavanje u skladu s ekonomskim ciljem, a na osnovu tih
smjernica uređivač stvara odluku o iskorišćavanju prihoda u okviru odredaba
općeg privrednog plana i šumsko-privrednog plana.


Pravilnom primjenom tehnike uzgajanja iskorišćavaju se prirodne
sile za proizvodnju i dobivanje većih prihoda. Općenito, u šumskom gospodarenju
proizvodnja drveta i iskorišćavanje šumskih proizvoda više ili
manje su povezani dijelovi jedne cjeline, u kojoj se čitav rad usmjeruje
na racionalno prikupljanje sadašnjih i na stvaranje budućih, većih prihoda.


281