DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ing. Ziani Petar (Beograd):


EAZVOJ NAUČNIH ISTRAŽIVANJA U ŠUMAESTVU
JUGOSLAVIJE


........ ....... ......... . ........... ..........


Referat održan na drugoj konferenciji poljoprivrednih i šumarskih stručnjaka
slavenskih i drugih narodno-demokratskih država mjeseca maja 1948.
u Pragu.


U razvoju naučno-istraživačkog rada u šumarstvu jugoslovenskih zemalja
karakteristična su tri perioda.


Jačanje i privremena stabilizacija kapitalističkih odnosa u privredi tih
zemalja (naročito stvaranje i razvoj krupne drvne industrije) odrazili su
se i na organizacionu formu i tematiku naučno-istraživačkog rada i karakterisali
prva dva perioda njegovog razvoja pre drugog svetskog rata.
Treći — današnji — period razvoja uslovljen je političko-ekonomskom
pramenom u Jugoslaviji, nastalom posle drugog svetskog rata t. j . uzimanjem
vlasti u ruke radnoga naroda i društvenom svojinom sretstava
za proizvodnju.


I.
Prvi period počinje pedesetih godina prošlog veka (kada zapravo i
počinje naše organizovano šumarstvo) i traje do konca prvog svetskog
rata (oko 70 godina). U ovom periodu dolazi do prodiranja krupnog stranog
kapitala u naše šumarstvo i do sukcesivnog stvaranja velikih drvnih
industrija.


Za kolonijalnu eksploataciju velikog obilja kvalitetnih drvnih masa:
hraslovine u Slavoniji i četinara u Bosni, krupnom kapitalu nije trebao
nikakav organizovani i sistematski naučni rad. Ni jedan šumarski naučni
zavod ili stanica nisu bili u ovom periodu osnovani na području današnje
Jugoslavije.


Ceo naučno-istraživački rad ovog perioda svodi se na opažanja, opite
i studije pojedinih šumarskih stručnjaka u praksi ili na šumarskim,
školama. i !


Karakteristično je za ovaj period, da je sa stranim kapitalom u naše
šumarstvo zapadnih i centralnih oblasti došla masa stranih stručnjaka
koji su primenjivali metodiku i tehniku rada svojih zemalja, koje nisu
odgovarale našim prilikama te su bile izvor velikih pogrešaka i skupih
iskustava. Mnogi pak cd ovih stranaca su se bavili naučnim istraživanjima
u našoj zemlji i dopritneli razvoju šumarske nauke kod nas.


Najveći deo naučnih istraživanja ovog perioda objavljen je u domaćim
i stranim stručnim časopisima,


U oblasti uzgoja i uređenja: šuma, šumari istraživači ovog doba najviše
pažnje posvećuju pomlađivanju, uzgoju i proredi hrastovih sastojina, zatim
problemima pireborne šume i strukture debljinskih stepena u njoj. Pojmovi
»normalne šume« i »potrajnosti prihoda« određene gospodarske jedinice
postaju fiksne ideje šumarstva ovog doba.


Usled porasta prekomorske trgovine iskače važnost primorja pa se
pošumljavanju primorskog krškog područja posvećuje velika pažnja. U
toj oblasti šumarskog rada dolazi do naročite istraživačke aktivnosti. Zna


305