DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 24     <-- 24 -->        PDF

....... ...... ........ ...... .... .. ........... ......... .......
......., ... .. ......... .. ........ .......... . ........ .......


...... .. .... ..... ...... .... . ........ .... ....... ..........
........ . .... .... .. ...... ....... .. ...... .... ........ .....
.... ........ .. .. ..... .. ........ ..... ..... ..... ....... . .........
.........., .. .... ....... .. ............ ...... .. ...... .......
........ ...., .. .. ..... ........... ......


....... .... ..... ...... . ..... .... .... .. ....... .... .....
.... .......... To .. ......... ... ....... (Tamarix ođessana, .. tetrandra,
.. gallica), ........... ...... (Eleagmis angustifolia L.), ........ (......pha
fraticosa L). ... ..... ..... ....... .... .. npoby .. ....... ....
..... .... ..... ....... joui . ..... ...... (Pirus- piraster), ..... . ...


(Umus glabra, U. effusa L.) ..... (Querous irabuir L.), ... (Morus alba L.)->
.... (Acer camipestre), .... ... . ..... ... ...... ..... .......... .......
.... .. ....... .... . ... ...... ..... .......


Ha ..... ........ ....... ....... .. ...... .. ..... .... .. 3 ......:
....., ....., ......, ......, ........., ........... ......, ........
....... Ha ........ ......... ....... .. ....... .. ..... ....
.. 3 ...... ......... . ........... ......, .. 4—5 ...... .. ........
.... xpact, ..., ....., ..... ......, ......... Ha ....... ........ .......
....... .. ....... .... ..... ..... . ....... .. ..... .... .. ........
.... .. 3—4 ...... ......... . ......, .. 5—6 ...... .....,
..... ....... . ......... .. .... ..... ........ ....... ....... ....
..... . ....... .. ..... .... .. 4—5 ...... .... ......... . ...........
.......


............ ....... ....... ..... .. .. ........ no ......... ...
. .. ......... ........... ......... ... ..... .... .. ...... .........
..... ...... .......... ........ ..... .. .. ...... ... ... ..........
.............. ....., ... . ... ......... . ..... ....... ..........


........ .. ...... .... .. je ....... ......... .. .. .. .. .....
......., ........ je .. .. ... ....... 1—2 ...... .... ....... .......
........ . .. .. .. .... raje ............. ...... ... ...... ........
..... .. . ..... ....., ... ...... ........ .. .. .. ... ......, ... .. ..
..... .... ..... .. ...... .. .........


....... ..... .......... ... .. ...... ........ ....... . .......
.. .... ...... ............. ..... .... «. .......... ........ . ..........
.............. ..... ..... .. . ......... . ....... .......
....... ............ ........ ........ je ... .... .... ......!. (no
......... .... ..... ....).


......... ..... .. .. .. ......... .... ...... ........ .........,
......... je .. ...... . .. .. ...... ...... ..... ...... .... ..... ......,
.. ...... ......... ....... ...... .... ......... ....... Ha ... .....
.. ....... ..... ......., ........ .. .... ........, ...... .. ....
........ ........ . ......, ........ .. ........ ....., ......... ...».
... ..............., raje .. ........ ......... .. ....... ........ .
....... ...... .. ...... ...... .. .... .... ....... ..... ..... .. ........
.... ..... ......... ......... ......


302