DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

1) ....... .... . .... ..... ....... ............, .............. .
...... ........ .. ............ ........ .... ....>.....


2) ....... .... .. ....... .. ......... ....... . .......... .....
.. ....... ...... ... ......, ......., ........., ......, ..... .
.........


3) .....-...... ....... (........) . ...... .... ..........., ......
...... ........ ...... ...... ........ ...... .. ... .......... ....>.....
... .. HajpbaBHj´e ........ ... .. ......... . ........ . ............
......, ... .... . . ....... ......


.) ......... ....... (........) ...... ....... 0,15—0,20% .....
..... ...... .. ......... ......., na . ...... .. 10—15 ... . ......
..... ... .. ...... . ..... .......... ... ..... ....... . ...... .........
.... ...... .. je ...... . ...... .. . ........... ..... (.. 60—80
.. ......) . ..... .....


..... ...... . ......... ....... ..... .. ......... ........ ....
.. .. .. ...... .. ..... ........ .... .... . ...... . .......


.) ........... ... ...... ....... (......) ....... .. . ...... .....
« ........ ... ......, .. je ........ ....... ......... . .......
. ........ .... .... ..... .... ..... ............. ..... .... .. ......
. ...... .. 60—130 «.. ....... ....... ... .. .... ...... .... ......
. ..... ... .. ............ ........ ..-. ... ........


... ... . ...... ..... ......., ... .. ... ... ... .. ..........
.......... ....... ... .. ... .. .. .... ......... . ........
........ .... .. .... ..... .............. .......... ....... ...... ..
....... ........ .... ... ... je ...., .. ......... ........ .... ....
.... ........... ....., .. .......... .... . ...... ........... .. .....,
.. ............. ..... .... .... ...... ...... ..... .. npofee . ..
...... ....... ........ ...... ........
....... .. .......... .. ... ..... .. .. ...... ... ....... .....
....... ........, ....... .. .. ....... .»..... ....... !. ^.........
....... ......... .....-......... ........., ............ ...........
......., .... . ...., ............. . ......... ....... .... . ........
.. ..... ..... ........ ......... ......... . ......... .......
....... .... . .... ...... ..... ....... ...., ..... .......... ..
... ..... .. .. ....... .... . ..... .... ....... .. ........ ..... ....
.. .. ........ ..... a .. ......... ..... ... .. .... ......... .. ..
..... ..... .. ...... . ..... ..... ........ TOKOM 20—30 ...... ........
.. ...... ........, a ...... .... ..... .....
AKO je ........ .... ...... ...., .. .... ........ ....... .. ......
.. ........ .......... ...., .... .. ... ........ ........ ..... ..
..... ......... ... .. .... ........ .... .... .........
..... ........ ......... ... .... . ........ ..... .. .. .........
..... ............ . ..... ............ ... .. .... ........... .........,
........ .. ........ .......... . ...... ...... ........ ..
.. .. .. ... ..... ...... ......... ...., .. ......: .. ......... .........,
......... ......, ......, ........ . ... ... .. .... ...... ........,
.... .. ........ ........ ......... ........... ...... ........
......... ......... ........ . ....... .. ........ .... .........
... .. ...... ......., ...... .. .... .... ......... .. ...........


299