DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu.
Uprava i uredništvo: Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2, telefon 36-473
Godišnja pretplata na Šumarski list iznosi 180.— dinara. Studenti šumarstva, kao
i učenici Srednjih i nižih šumarskih škola plaćaju 90.— dinara. Pojedini broj 15.— din.
Čekovni račun: 4-956.034


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Urednik:
Ing. Roko BenićČlanovi Redakcionog odbora u Zagrebu:
Ing. Zlatko
Bunjevčević, ing. Dušan Klepac, ing. Ilija Lončar, Dr. Zlatko Vajda,
Dr. Aleksandar Ugrenović.


Upozorenje saradnicima!


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po ^mogućnosti,pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj .strani i sa strane ostaviti "slobodan prostor od tri prsta širine.
Izbor dijalekta i pisma prepušta se piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisani. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno
f riložene. Crteži neka budu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na


artama´ označiti samo olovkom.
Radovi se honoriraju. Honorar iznosi za članke i originalne radove 200.— Din,
a za prijevode, recenzije i si- 100.— Din po štampanoj stranici. Separati i otisci moraju
se zasebno naručiti, pravovremeno prije izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


Cjenik oglašivanja u Š. L.


1/1 stranica . . . . .. . . . . 2.000.*— din
1/2 „ 1.000.— „
1/4 „ . .... ~ ... . 500.— „
i t. d. -


Kod višekratnog oglašivanja poseban popust!