DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

mogao biti na izvjesnim površinama povoljniji, a i jeftiniji od pošumljavanja
sa reznicama uzgojenima u rasadniku. Prištedilo bi se na uzgoju
sadnica, zatim na vremenu koje je potrebno za njihov uzgoj, a najveća bi
korist bila što korijenje ne bi trpilo nikakove ozlijede. Gdje je jak korov
trebalo bi veću površinu obraditi. Uz jesensku sadnju ostalih vrsta, koje
će činiti smjesu sa topolom bilo bi dobro obraditi i tlo za proljetnu sadnju
reznica, te u proljeće u rahlu zemlju staviti reznice. U tom slučaju bi
reznice, obzirom na vlagu, bile u povoljnijem položaju, negoli uz obradbu
tla tek u proljeće


Na površinama koje su izvrgnute poplavama naravski zakorijenjene
reznice uzgojene u rasadnicma imadu veliku prednost.


..........


B .... ...... ..... ...... ........... ......... ......... .... .. ........
........... ....... ....... .........


. ........... .. ..... ..... ........... ... ......... .... ..........:


1) ..., ...., ...., ....., ...., ..... ..... . ......; ... . ........ ........ ......


2) ..., ....., ..... ..... ....., ......, ...., .... . .......... ......; . ........


........ ...... — ... . .......
3) ...... ......, ..... ....., ....., ..., ..... ...... . .......; ............
..... . ........ ........ ......
..... ....... . ....... .......... ... .. ......... ...... ........, .....
..... ............... ..... . .............. ........ ........ ...........


. .... ..... ..... ........... ....... ........ ...... . ............ . 1 . .....
.......... ...... ,. ....... ......... .......... .. ........ ........ .....
. ....... ....... ........, ... ... ..... .. ........ . .......


.... .. ........, .... .....:


.... HA .........
... HA; ...........


......... .. ........ ........, . ...... .. .. . ........ .........
..... ........ .......... .... ........ ..... . .... ...... .... .........
.. ........ ....... ......... . ...... ......... ........ .. .........
..... ... ..... .... ....... .....


....... .. ..... .. ........ ...... ......... ...... . .... .. ....
. .... .. ...... . ....... ........ .... ....... .. .. ........ . ......
...... ....... ....., ..... .... .. ..... .. 10—15 ... ...... ..... ....
......... ... .. ....... ..... .... ..... ....... ....... ..... . .......
.... . ......., .... ....... ...... ......... ...... ... .. .....
....., ... .. ..... . ........ ..... ....... ..... ... ..... . ....... ...
....... .. .... ..... .... . .. ....... .......... ..... .... .. ......
.... .. .... ...., .... .. .... ........ . ......


. ........... .......... ........ .. ......: ..........., ...........,
......... . ...... ....: ........ .., .......... ......, ..........
.., ..... .., ...., ...., ........, .......... . ........ ........,
........ . ........ ......, ............ . ........... ....... . .. ..
.... .. .... ........., a ...... ... . .......... ......... ....... ..


296
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 19     <-- 19 -->        PDF

........... ...., a ........ ..... ... .. .... .. ....... ......... ....>
.... . ...... ....... ......., .... .. ............. . ......... ...
je ..... .. ...... ... ........ . ......... .... ............. . ........
... ........ ....... ......... Ha ........ je ....... ...... ....
.... ..... ..... ........ ......... ..... ...., ....., ...., .... ....
... ..... ...., . ...... .. ......... ...... ...... ........


....... .. ....... ........ .. ........... .........., ... . .. ..........
.........., ... .. ..... ..... ...... ........
......... ....... je: ..........., ........, ........, ......., .........
... ........ .... ..... ...........


.... ............. ......... .... . ..... .... ........ ........
...... ....... ..... je ....... ......., .... .. .... . ........ ...
..... ....... . ..........


..... .... ..... ...... .......... ...., ........ .. .............
.... ........... . ..... ...... ....... ............. ....... ........
. ........ . .... ...... . ...... ...... .. ......., na .... .... ...
.... . .... .. ..... .... . ......... ...... ............. .... .. ...
»..., ...... ....., ........ ......., ........... .... ... ....... .
..... ........ ... je .... .... ....... ......., .... ...... .. ........
........ ......


..... .... .... ...... .. .... ... ........ ............. .......
........ .. ........ ...... . ........ ....., ...... . ............. ..
.........., ........... .... ...... .. ...., ..... .. ........ . .......
.... ......... .....


........ ....... . .... je .. ......... .... ...... ..... .......
........., ...., .... je ...... .......... ........ ......... .....,
....... .. . .... .... .. ....-.... ........... . ..... . ....... ........
.... ...... .... .. ...... ....... . .... . .... ......., ...... ...
.... ..... ...... . ....... ........ ........ ...... . ..... ........


... ......., .... .. ... ... ........ .... ... ........ ..... ........
... ...... ....., ........ .... .. ...... ....... . .... ....... ....
...... ...... ....... .... ....... .... .... ........ ............ ......
. ..... . ..... ........... . ......... ...... ........ ...., ........
(.............. ......) .. .......... ..... je .... .... ...
........ .... .. ...... ..... .. ............ ...... ..... ... .... ..
...... .. ........ .. .. ....... ....... ..... ... .... .. ...... .. ....
...... ........, a ..... ........ .... .... ... .... .... .. ..... .........
. ... .... ... .... ........ .. ..... . .... .. ..... .... .....
..... ..........


.... ..... ............. ...... ...... .... .. ...... ...... ..
..... ..... ...... ........... . .... ......... ..... ....... .....
...., .... .. ..... ......, a .... .. .............. . ........ ..... ........
(........... . ...........), ...... . ....... .... .........
..... ....... ............ .... (............) ....... .. ......... —
............ ........ . ......... .......... ....... . ...... .... (...............
.....). .... .. ........ ........ ....... .......... .
......


... ..... .... ....... .... . ...... ......... ........, ... .......
...... ...... .. ...... ........ ..... .. ........ ..... ... je .....


297
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

......... ......... ....... .... ........ .... ........ .... .... ........,
.... .. ..... .. .... .... .. ........ ......... .... .. .... ..
.......... .. ......... ....., .... .. .... .. .. ........ .. ........


....... .. ... .......... .......... ........, a .... ........ ....
.... ...... .. ........ ........., .... .... ........ ....... .... ..........
.... .. ..... ....... .. ...... . ..... ....... (..........).
..... ...... ......... .... ....... ....... ..... ...... ........ ..
..........


........ ....... je ....... .. .........., ... ..... ...... .... .....
.... ...... ..... ........, a ..... ....... ......... ....... .........
.........


. ......... ...... «...... ......... ...... ......... (.... . .........
... 170.000 ..). ...... .. ...... . ........... . .. ......... ..
..... ...... . ...... ....... ...... ...... ........ .... .. .. .... .......
. ........ .. ........ ....... .. .. .... .. .... ..... ........
....... .......... .... je .. . ... ..... . ..... ...... .... .. ... ........,
... .. .... ....... ......... ... . .. ...... ....»...., ........
... je .. ... ....... ... ..... ....... ...... ..... ...... ...... ....
........... .......... ...... ........ ..... ...., ...... . ......, ...
.. .... .......... ........ . ......., ... ....... . . ......... .........
... .. .... ......... .. ...... ....... . ........... .......
.... ..... ...... .... ........ . . ........ ... .. ... .......... .
.... .......... .... ....... .. ........ ..... ..... .... ..... .....
...... ... ..... Ha ........ ........ .... .......... .. ...... ....,
........ .. .. ....... .... ...., ... .. ........ ....... .... .... .....
....... .... je ........ . ..... ........ ..... ........... .... .... ..
...... . ...... ......... ..........


... . ...... .... .... ........ . .... ........ .... .. ..... . ........
........., .......... .. .... . ...... ......... . ........ ......
..... ...., ... ..... ...., ..... .. .. .... ..... ........ ....., . .....
.. .......... .... . ..... je ........ .......... .... ..... ..........
.. ..... .. ........ .......... .... je ...... . . ...... ..... ........,
a ......... . ..... ...... ......-..... .. ....... ... je .... .... .
...... ......... ...... .. ..... ....... ..........


. ....... .... ......... je ...... ...... .... ........ ...... .
...... .. .... ..... Ha ......... ......, ..... .... .... .. ..........
.. ....., .......... .. .. ........ .... ........ ..... . .... .... ..
.... . .... ...... .........., ...... .. .. ......... ......, .. .....
.. .... ....... .... ....... ........


...... ....... ......... .. ..... .. ....... ..... ...... .......
........ (......), ..... ....... ........... . ........ .........,
..... ......... ....... . ............. ...., ..... ........ . .....
......... . ....... (...........). Ha ...... .. ..... ........ .....
.. .... . .... ...... ........ ...... .. .... ...:


a) ........... ......... ............ HajpbaBiija ..... ........
.... .. ..... ....... ....... (........... ........... ........), .........
. .... ........ ...-.... ......... ... ..... ....... .... .. join .
. ........ ........:


298
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

1) ....... .... . .... ..... ....... ............, .............. .
...... ........ .. ............ ........ .... ....>.....


2) ....... .... .. ....... .. ......... ....... . .......... .....
.. ....... ...... ... ......, ......., ........., ......, ..... .
.........


3) .....-...... ....... (........) . ...... .... ..........., ......
...... ........ ...... ...... ........ ...... .. ... .......... ....>.....
... .. HajpbaBHj´e ........ ... .. ......... . ........ . ............
......, ... .... . . ....... ......


.) ......... ....... (........) ...... ....... 0,15—0,20% .....
..... ...... .. ......... ......., na . ...... .. 10—15 ... . ......
..... ... .. ...... . ..... .......... ... ..... ....... . ...... .........
.... ...... .. je ...... . ...... .. . ........... ..... (.. 60—80
.. ......) . ..... .....


..... ...... . ......... ....... ..... .. ......... ........ ....
.. .. .. ...... .. ..... ........ .... .... . ...... . .......


.) ........... ... ...... ....... (......) ....... .. . ...... .....
« ........ ... ......, .. je ........ ....... ......... . .......
. ........ .... .... ..... .... ..... ............. ..... .... .. ......
. ...... .. 60—130 «.. ....... ....... ... .. .... ...... .... ......
. ..... ... .. ............ ........ ..-. ... ........


... ... . ...... ..... ......., ... .. ... ... ... .. ..........
.......... ....... ... .. ... .. .. .... ......... . ........
........ .... .. .... ..... .............. .......... ....... ...... ..
....... ........ .... ... ... je ...., .. ......... ........ .... ....
.... ........... ....., .. .......... .... . ...... ........... .. .....,
.. ............. ..... .... .... ...... ...... ..... .. npofee . ..
...... ....... ........ ...... ........
....... .. .......... .. ... ..... .. .. ...... ... ....... .....
....... ........, ....... .. .. ....... .»..... ....... !. ^.........
....... ......... .....-......... ........., ............ ...........
......., .... . ...., ............. . ......... ....... .... . ........
.. ..... ..... ........ ......... ......... . ......... .......
....... .... . .... ...... ..... ....... ...., ..... .......... ..
... ..... .. .. ....... .... . ..... .... ....... .. ........ ..... ....
.. .. ........ ..... a .. ......... ..... ... .. .... ......... .. ..
..... ..... .. ...... . ..... ..... ........ TOKOM 20—30 ...... ........
.. ...... ........, a ...... .... ..... .....
AKO je ........ .... ...... ...., .. .... ........ ....... .. ......
.. ........ .......... ...., .... .. ... ........ ........ ..... ..
..... ......... ... .. .... ........ .... .... .........
..... ........ ......... ... .... . ........ ..... .. .. .........
..... ............ . ..... ............ ... .. .... ........... .........,
........ .. ........ .......... . ...... ...... ........ ..
.. .. .. ... ..... ...... ......... ...., .. ......: .. ......... .........,
......... ......, ......, ........ . ... ... .. .... ...... ........,
.... .. ........ ........ ......... ........... ...... ........
......... ......... ........ . ....... .. ........ .... .........
... .. ...... ......., ...... .. .... .... ......... .. ...........


299
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 22     <-- 22 -->        PDF

........ ......... .......... ........ ..... .... ..... ........,


........ .. ........... .... .. ...... . ......... ... . .. ........


......... Ha ... .. ..... ......... ........... ........ .... .. .. ...


...., ....... .. . ..... ....... ........., ........ .. ......... . ..^


......... ........ . ........ ........ ...... ........ .. o6pabyje ...


.... .. ...... .... .. ...... ......


....... .. .... ......... .. .......... . ......... .. ............


........ ........, .... .. ........ ......... ........ . ...... ..


..... ........


.......... ........ .. .... .. .......... . .. ......... .........


........ ....... ...... ........ . ......... ........ ........


.... .... .......... ........ .. .... .. .......... . ...........


... ....... ........ .... .. ...... ......... ... ........ ........


....... .........


.. .. .. ....... ..... ............. . ............. ..... . ..


.. .. ..... ........ ......, .. .>... .. .... . ..... .... ..... .... ...


.... ...., ..... .... ...... ....... .... .. ....... ........ .... ...


.>.... (................) . ..... .... .... .. ....... .... .... (...


.......). .. .. ..... ..... .... .. ........ .. ........., ..... no ..


....... ...... ..... ..... ........ .... .... (........ ....) .........


. .. .... ........ .... .. ....... ...... . ........ ....., ... ... ..:


........, ....., ..., ..... .......... ..... ....... . ....... .... ..


....... . ..... . .... ....... ...... .........


..... ...... ......... .... .. .. ......... .. .... ....... . .....


To .... .. ..... .... ......... ...... ....... .. ..... ..... .... ....


.. .. ..... .. .... .. .......... .. ..... ........ ........, ... .....


...... ..... .... .... .. ...... ....... .... ......


Ca .......... ........ .... .. . .. .... ..... .....-....... .......
. ... ......... .......... .. .... ..... Atropis timosa .... ....
..... ..... ...... .... .. .. ... ..... ........ .. ... 8 .....


Ha ....... .. ..... .. .. ..... ..... . ...., ... .. ... .. ... .....
... .... ............ ...... .... .. ......... ..... ........... ......
......


........ ...... ....... .......... .. .. ....... ......:


........... ........ .. .......... ...... ... . ........ ...
.... ...., ........ ...., ........ .. ...... ...... ........ .. ......
....., .. .. .. ........ ...., ......... je .. ......, ........ ..... ....
.... .. ..... .......... ......... .......... ......... ..... .. ...
.......... ...... ..... .........., .... .. ...... ..... . .... ....
....... ..........


......., .. ...... .. ...... ........ ....... .... .... ...... ........
.. ....., ........ .. .... .......... .......... .. ...... ......


....... .... .. ....... .. ....... . ........., . ...... je . ....
........, ... .. ..... ........... .... .. ..... ........ ........ ....
......... . ........ .......... .. .......... ... ...... ......
.........


......... .....-...... ....... ........ .. . .......>.... ....... ....
je ........ ...... ....... ...... ..... .. .. .. ........ .............


3GQ
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 23     <-- 23 -->        PDF

.... . .... ....... ......... .......... .. ......... ........., ...


....., ...... . ......... .. .. .. .. ... ..... .. .......... .... .....


..., .. ......... .......... ........ ........, .... .. ...... .....


..... .. ...... ......... .... .. ..... ...... . ....... ....... .....


..... ..... je ........ .. ......... ..... . ......, ........... .. .


..... .... .......>... ........ .. .........


......., ........... . ...... ......., ... .. .. ...... ....... ....,
a .. .... . .... ... .........., .. ..... ........ .... .... .......>...
.. ....... To .. .... .. ... ..... .. .. .. ..... ........ . ........
........ ........ .............. ...... .... .. ....... ......, .....
...... ........... . ... ....... .. ........ .........


Ha ..... ..... .... .. .. ........ . ...... ........ ..... .............
..... ... .. ...... .. 1,20—2 .. .... . .... ..... ...... ........
...... To je ......... ........ .... ...... ............. .. ..........
...... ........... .........


.......... ....... .... .. .... . ... ....... .........., ... ..
... ......... ........ . ... .. je ........ ..., .. .... ...... .....
.......... ......... . ......... ....... .... .. ........ ... .
..........


...... .... .. ......... ..... . ..... ..... .......... ........
..... .. ........ ..... . ........, ........ ........ ......... ..........
......., ..... ...... ....., ....... .........., ....... ........
......... ...... ...... ........ ...>. .......... ..... .... ......
...... . .... .... ........... .... .... ........ ...... .... ..
......... . ....... ........ ....... . ........ ....... ........ .
......... ... ................


....... .... .. ......... ...... . ....... .. .. ........ ......
....... . .. .. .... ........ .... ....... ...... .......


.... .. ......... ....... . ........ .........., ........ . .:..........,
....... .. ...... .... .. ........ ... . ....... .......
..... .... .... ....... ..... .. ....., ..... . .....


Ha ......... .... ...... ............ ........ ..... ... .........
. ........... ... .. ... .... ........ ..... ...... .... . ........
...... ........


....... . ...... .. ...... ......., .......... ....... . ........ .........
.... .. ....... .......... .... .. .. .. ....... ....... .......
......., .... .. .. ...... ..... ... .............. ........ .... ..
.. .... .......... .. ........, a .... .. .. .... ..... .......... ..
.......


Ha ........ ....... .... .. ......... ........ .. ..... ... .....
..... .... je ... .......... . ............., ..... . ............ ......
........... ........., a .... .. .. .... .......... .. .... . ............
...... ...... .. ............ ......... ......... .... .. .. .......
. .... ....... .........


Ha ...... ..... .... .. ...... ...... .. ...... ........ ....... .
............ (Püs,pökladany), .. ...... ..... ......... .... ..... ..
............ ....... . ......... ......... ........., ... . .. ......
...... .... .. ...... .. ......... ........ ......., .... .. .........
.......:


301
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 24     <-- 24 -->        PDF

....... ...... ........ ...... .... .. ........... ......... .......
......., ... .. ......... .. ........ .......... . ........ .......


...... .. .... ..... ...... .... . ........ .... ....... ..........
........ . .... .... .. ...... ....... .. ...... .... ........ .....
.... ........ .. .. ..... .. ........ ..... ..... ..... ....... . .........
.........., .. .... ....... .. ............ ...... .. ...... .......
........ ...., .. .. ..... ........... ......


....... .... ..... ...... . ..... .... .... .. ....... .... .....
.... .......... To .. ......... ... ....... (Tamarix ođessana, .. tetrandra,
.. gallica), ........... ...... (Eleagmis angustifolia L.), ........ (......pha
fraticosa L). ... ..... ..... ....... .... .. npoby .. ....... ....
..... .... ..... ....... joui . ..... ...... (Pirus- piraster), ..... . ...


(Umus glabra, U. effusa L.) ..... (Querous irabuir L.), ... (Morus alba L.)->
.... (Acer camipestre), .... ... . ..... ... ...... ..... .......... .......
.... .. ....... .... . ... ...... ..... .......


Ha ..... ........ ....... ....... .. ...... .. ..... .... .. 3 ......:
....., ....., ......, ......, ........., ........... ......, ........
....... Ha ........ ......... ....... .. ....... .. ..... ....
.. 3 ...... ......... . ........... ......, .. 4—5 ...... .. ........
.... xpact, ..., ....., ..... ......, ......... Ha ....... ........ .......
....... .. ....... .... ..... ..... . ....... .. ..... .... .. ........
.... .. 3—4 ...... ......... . ......, .. 5—6 ...... .....,
..... ....... . ......... .. .... ..... ........ ....... ....... ....
..... . ....... .. ..... .... .. 4—5 ...... .... ......... . ...........
.......


............ ....... ....... ..... .. .. ........ no ......... ...
. .. ......... ........... ......... ... ..... .... .. ...... .........
..... ...... .......... ........ ..... .. .. ...... ... ... ..........
.............. ....., ... . ... ......... . ..... ....... ..........


........ .. ...... .... .. je ....... ......... .. .. .. .. .....
......., ........ je .. .. ... ....... 1—2 ...... .... ....... .......
........ . .. .. .. .... raje ............. ...... ... ...... ........
..... .. . ..... ....., ... ...... ........ .. .. .. ... ......, ... .. ..
..... .... ..... .. ...... .. .........


....... ..... .......... ... .. ...... ........ ....... . .......
.. .... ...... ............. ..... .... «. .......... ........ . ..........
.............. ..... ..... .. . ......... . ....... .......
....... ............ ........ ........ je ... .... .... ......!. (no
......... .... ..... ....).


......... ..... .. .. .. ......... .... ...... ........ .........,
......... je .. ...... . .. .. ...... ...... ..... ...... .... ..... ......,
.. ...... ......... ....... ...... .... ......... ....... Ha ... .....
.. ....... ..... ......., ........ .. .... ........, ...... .. ....
........ ........ . ......, ........ .. ........ ....., ......... ...».
... ..............., raje .. ........ ......... .. ....... ........ .
....... ...... .. ...... ...... .. .... .... ....... ..... ..... .. ........
.... ..... ......... ......... ......


302
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ha ..... ........ ........... ........ (.. ...... .............
... pratensis — Cynodon dactylon — Lolium perene) ..... .. ce ...... .
.... ... ..... .... . ........ .......... .... . ............. ..... ....
.. ........ .. .........: ....., .... ..., ....., ..., ....., ....., ...,
.... ...., ......, ........., ......, ........ . ...... ..... ......, ....,
.... . ..... Kao ........ ..... .... ce ........... .. ......: xpact, .....,
....., .... ...., ........ ...... . ....... ... ..... ...... .. ......,
......, ..... . ...... ........ ... ......... ....... ....... ........
...... ..... je ...... .. ......... .... .... ......


Ha ....... ....... (.. ...... ............. Festuca peeudovina —
Achillea setacea — ..... britanica) ..... .. ce ...... . .... no .........
.. ........... ....... .........: ..... ....... . ......., .... ...,
..... ......, ........ ...... .. ....., ......, ......., ..... ... .........
BpctaMa .......


Ha ....... ......... (.. ...... ............. Festuca ipseudovina —
Artemisia nionogyiia — Statice igmelini) .... ce ........ . ......: .....,
..., ..... ......, ........., ........... ...... . ........ ... . .....


Ca ........... ....... . ........... ........ .... .. ce ...... .
raje ..... ......, ........ . ....... .......
Ha ...... ..... ......... (.. ...... ............. Festuca pseudovina
— Bedkmainia crucifoirmis) .... .. ce .... .... ......... . ...........
......, a .. ........ ........ ... ....... . ..... ......., ...,
..... . .....


......... ....... (.. ...... ............ Camphorosma ovata) ....
..... ..... 0,3% ...., .. .... ce ...... ............


.. ........, ......-........ ........ .. .............. ........,
..... ..... . ......, ..... ..... ........ . ...... ....... .... .....
...... .... .... .. ........ .... ....... .. ......... . ....... ..... ..
.... ..... .... .... ........ .... . .... ....., a .. ....... . ......
... ..... ...... .... ......... ...... . ..... ..... ...... .... .. ........
.... ....... . ........ ce .... ........ tonoia, .....,
........ ...., ......, ....... Kao ......... ...... ....
... . .. ...... .... ......., ..., ...., .... . ..... .....
. . . . a. ... ........ ....... . ....... ce .... ..... ......, ... .
....., a ... ... . ..... .>.. ...., ........, ......, ...., ......., .......
Ha ..... ........ ....... ... ...... ..... ...... ....... ce ..... ......
. ... ...... .. ............ ......., ..........., ..........


... jtocTojene .... .. ......... ..... .. ce ......... ......... .....
.. ......: ....., ....., ....., ...., ....; ......... ..... .........
.. ....: ......, ....., ..., ..... ......, .... . .... .......


......... ..... ....... ...... ...... ce ..... . .... ..... ...


...... ..... ...... ...... ce ........ ....... .... ce ......... . ...


.... ........... .. ......, a ... ......, ...., ........... ...... . ..


...... .. ........ ... ...... .... ce ..... ........ .. ........., ...


je ........ ..... ........ . ... ce ....... ........


Ha ......... ..... .... .. ce .... . ....., .... .. ce ....». .....
.... ...... ... ....... . .... .. ....... . ....... ..... ... ... .........
. ....... je ........ ...... . .... ...., ... je .... ........ ....
.........


303
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 26     <-- 26 -->        PDF

....... ..... ...... «a ..... .............. ......, ... ... ..


...... . ........ ...... ..... ...........


.... ...... ....... .... .. ....... .......... . .. ...... .... ..


........... ....... ...... ...... (Salix purpurea), ..... ........ ....,


......... . .... .... (S. americana, S. amygdalma, S. vitellina aurea).


.. ..... ..... ce .... .. ........... ....... .......... .... .....
. ...... ......., ........ ......... ........... ........ . .......
..... ... .. .... ..... ...... . .. ..... ........ .... ..... .. .....


.. .. ce ..... .......... ............ ........... ....... .....
. ........., ........., ......... . .......... ... ..... . .. .. ...
..... ..... .. .... . ........ ...... .. ......, .... je ........ ......
.. ce. .. ........ ...... ....... ........ .... .. ....... .. ......:


1) ....... .... ...... .... ....... .. ....... . ...... .... .....~
......, ........ . ........ .......;


2) ....... ...... .... ...... ......... — ........... ....., .....
. ...... .... .. .. ........ ...... ....... ............... ... ..........
.. ....... . ...., ........ . ....... .. ...... ...........;


3) ....... ynyte, .... ..... ...... . ..... ce .... . .... ..... no......
. ...... .. ......... ........ ....... . .... .. ... ......-........
.... ........ .. ...... ............


.... .. ..... ....... .. ..... . .........: ......., ............. .
......
.... .. ....... .. ce ........ ...... ......., ... ce ....... .......
.... . .... ........ .... .. ...... ......... ....... . ...........


... ...... je ........ ..... .. ......... .... ... ....... ...., a
..... ......., ... . .. ..... ....... .... ......, ...... ..... .......^
... .........


.... .... .. ...... ........... . .. ....... ....... ... ......
........


..........


.......... ............ ..... . .................. .. ........., ...... ..........
.. .........*, ........ ..... ....... ........ . ..........
...... ... ...... ........ ............ .... . ...... ............ .....
. ........ .. ....... ....... ... . .......... ........ ........... ...........


. ..... ...... ..... ........... ........... ............... ........., .....
. ....... ............... ...... ........ . ............... ..........., ....»;
....... ....... ..... ...... . ..........


* .......... ....... ..........
304