DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

kako je već spomenuto. Imali smo priliku vidjeti nekoliko kan. topola u
sastojini am, jasena, ali razmaknute jedna od druge. Uslijed takova položaja
imale su mogućnost da razviju krošnju iznad am. jasena, koji dobro
zasjenjuje tlo i vrši zapravo ulogu graba. Deblo ovih topola je mnogo čišće
i tehnički vrijednije od debla onih koje si krošnjama stalno konkuriraju.


Nesmijemo zaboraviti da je ovdje glavni zadatak uzgoj kan. topole,
dok u prva dva tipa dolazi u tom pogledu na prvo mjesto hrast i jasen.
Raspored vrsta kod ovog tipa sastojine predočuje nam si. 3.


4 kanadska topota , Z ... ci- ......,
3 joha t vrta, ob-....., baqre.m, jagnjed.


«se .


Ovdje smo kan. topolu prikazali sa 6 m razmaka red od reda, ali tako
da se jedan red nalazi među stablima koja sporije rastu, a drugi medu
onakcvima koja ne zaostaju jako za rastom kan. topole. Prema tomu su
susjedni redovi topole u sasma raznolikim prilikama odnosno uslovima
razvitka. Ona će moći među nižim stablima u većoj mjeri iskoristiti sunčano
svjetlo i razviti jaču krošnju, dok kod susjednog reda topole to ne će
biti moguće. Pošto se topola od topole u istom redu sadi bar na 3 m razmaka
valja u taj razmak unijeti am. jasen.


Potpun sklop će se kod ove sadnje brzo stvoriti a svakako već za 8
do 10 godina. Obzirom na vrste koje brzo rastu, a zahtijevaju mnogo svjetla
trebati će´ rano početi sa proredama, zapravo odmah iza stvaranja sklopa.
Prvi proredni materijal će se tražiti u redovima vrbe, bagrema i u onom
redu kan. topole koji se nalazi među ovima, zapravo među stablima koja
spadaju medu dominantna. Time ćemo privesti mnogo svjetla preostalim
stablima. U koliko sastojina bujno napreduje biti će potreban jači i češći
zahvat i obrnuto, ali svakako uz pomnu ocjenu, u kojoj mjeri treba regulirati
priliv svjetla.


Već nakon prve prorede ubrzo će se krošnje vrsta koje brzo rastu,
a koje se nalaze oko reda topole, sastati sa redom topola koje se nalaze
među vrstama sporijeg rasta. U interesu valjanog razvitka topole svakako
će trebati česta intervencija, razmicanje krošanja. Time će se između
njenih stabala stvarati sve veći razmak, kao i između stabala ostalih vrsta


294