DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Sastojine naših šuma većinom su kvalitativno loše uzgojene te im je
prirast ne samo malen nego je i loš. To se odrazu je u čitavom gospodarenju,
a napose u postotku iskorišćavanja drveta za industrijsku preradu
i za građevne potrebe. Tu činjenicu ne možemo danas kvantitativno ocijeniti,
jer za usporedbu nemamo dovoljno uzornih površina šuma, ali ona
postoji i s njom moramo u budućem gospodarenju računati. Stoga se pojavljuje
neminovna nužna potreba, da se sastojine lošeg uzrasta, obrasta,
smjese i strukture i sastojine na degradiranom tlu postepeno kvalitativno
poboljšavaju.


U našoj državi ima prostranih površina nepošumljenih i zakorovljenih
sječina i šumskih čistina, paljevina, zapuštenih poljoprivrednih zemljišta
i ogromnih površina kraških područja. Neracionalne sječe šuma u toku
rata također su pridonijele povećanju neproduktivnih i loše produktivnih
šumskih površina. Zbog planske izgradnje zemlje povećana je potreba
iskorišćavanja šuma. Mnoge naše šume nedovoljno su ili loše obnovljene.


Sve te površine treba postepeno planski zazeleniti finijom tehnikom pošumljavanja
i sistematskom njegom mladih sastojina.


Postepenim ostvarivanjem preduvjeta za unapređenje uzgajanja šuma
mogu se razviti bolje mogućnosti za dobro organiziranje uzgojnih radova,
za poboljšanje tehnike uzgajanja i pošumljavanja, i u konačnoj rezultanti
za povećanje uspjeha gospodarenja u postojećim sastojinama i na nepošumljenim
šumskim zemljištima. Mogućnosti za to u našoj zemlji postoje.
One se planskim razvojem naše privrede sve više proširuju i produbljuju
otvaranjem nižih, srednjih i viših šumarskih škola, osnivanjem i poma


< ganjem rada pojedinih instituta, otvaranjem mnogih stručnih tečajeva,
izgradnjom prometnih naprava, planiranjem, kontrolom i dr. U perspektivi
takvog razvoja otvaraju se novi putevi za unapređenje cjelokupne naše
privredne proizvodnje.


..........


.......... ... ........ ...... .. ......, .......... ....... .......... .
............. ........ ............... ..... ....... ....... .............
........, ... ... .... .. ... .... .................. .......... ........ ..........
.. ....., ... ............ . ............. ....... .............. ......
............. ....... .......... ............... ..... ..... ..... ...... ........
... ....... ......... .. .. .. .......... ..... ........ ...... ......... ..........
....., .......... ............... ............ ......... .......:


1) ........ ............. . .......... ....... .... ....... ......, 2) .......
....... ...... ...... .......... . ....... ........, 3) .................. . ..........
............. ..... ............, 4) ........ ....... .......... ......
.... .. ........... ........... .. .... ......... . ................ .......,
5) ............. ............ . .............. ........., 6) .......... ......
...... ....... ... ............... ....., 7) .............. .... ........... .
............. ....., a ..... .... . .......... .............. ..........., 8) ........
. .......... ...... .......... ....., a ...... ......... ......... ...........
.............. ....... — ....., . ..-.. ....., ........ »..... ......... ..........«
...... ............. ...... .... ...... .. ............ ............ ..... . .....»
........... ........ ........ . ....., a ...... ..... .......... ...... .......
.. ........ ....... ......... .. ...... . ........ ..........«.


288