DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Budući da je tršljino dugo korijenje osjetljivo na presađivanje, preporučuje
se sadnja sjemena. Radi zaštite od miševa sjeme se predhodno poprska
rastvorom karbolne kiseline. Zalijevanje kultura nije obvezatno. Ako se sjetva
obavlja u proljeće, potrebno je sjeme stratificirati u suhom pijesku.


Od interesa su, sastojine prave tršlje u Turkmeniji, koje zapremaju površinu
od 28.800 ha. Klima tih šuma pokazuje hladnu zimu (—32,8° C) te
žarko ljeto (+42,6° C). Tla su rastresita, pjeskovita ili ginasta, oborina ima
samo zimi i početkom proljeća i one iznose 251 mm.


Sastojine prave tršlje su vrlo prorijeđene (68—98 kom. stabala po 1 ha).
Ciste sastojine uglavnom starijih dobnih razreda (od 80—150 godina), su visine
.7—4 m.


Godine 1930. izvršena je pokusna sjetva na granici Avganistana u mjesecu
ožujku i travnju. Sjeme je sijano u brazde, u »džepove« i »zdjelice«. Brazde
su bile široke 25—60 cm i duboke 10—15 cm. U svakoj, brazdi u razmaku
od 1 m zasijano je 5—10 sjemenki. Sadnja u džepove izvađala se u iskope
polukružnog oblika sa nasipom s donje i sa bočnih strana. U svaki džep
posijano je 5—10 sjemenki. Iskop u obliku zdjelice primjenjivao se je samo
na platou vododjelnica. Nisu opažene neke osjetljivije razlike u rezultatu ovih
načina sjetve. Napominje se da je nakon sjetve pljevljen korov i da´ je vršeno
djelomično oprašivanje. Bilo je sijano samo stratificirano sjeme, a uspjeh
sjetve iznosio je 58%. Od toga je 33% biljaka bilo potpuno zdravo i normalno
razvijeno, 55% bilo je slabo razvijenih a 12% propalih. Prosječna visina proklijalih
biljaka je bila 6—12 cm. Donji položaji dali su veći postotak od
viših djelova terena. U poređenju sa sadnicama u rasadniku ove su bile manje
i slabije.


Na temelju izloženog izlazi da je za podizanje kulture prave tršlje na našem
kršu potrebno usmjeriti agrotehniku uglavnom u pravcu obezbjeđenja minimalnom
količinom vode, barem u početnom stadiju. U tu svrhu treba tlo
početkom zime prirediti, a sjeme stratificirati u suhom pijesku i ovlažiti
ga tek u veljači prije sjetve.


Zahvaljujući drugu K. V. Blinovskom, direktoru Botaničkog vrta u Ašhabadu
i njegovim suradnicima, dobili smo stanovitu količinu sjemena prave
tršlje kao i opsežna uputstva o kulturi ove biljke. Ovog proljeća izvršeni su
prvi pokusi pošumljivanje pravom tršljom na dalmatinskom kršu.


Jng. B. Giperborejski


.......... ........ ......... . ..........


... ...... .......... ........ .. . ........ . .............


.. ............ ........ ......... ............. ..... ........,
.... ..... .. ........ ............... ...., ....... ...., .... .....
........ ,.... ...... .. .. ........


..... .... ..... ...... ............, ........ ...., ............
.... ......... .. ....... .........


278
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 33     <-- 33 -->        PDF

............ .. ....... .......-........ ...... ............ je
.... ... ..... .. .......... ........-......., ... ...... .........
....... ........ . ...... ....... ............ ...... .......-.........
. ..........


....... ..... .... Chamaecyiparisi, Juniperue, Thuja .... .. .. .......
To ....., .. ..... .... ........ ..... .. .. ...... .... ........, ....
.. ...... .... ..... .. ..... ....... .... .. ...... ..... .. .........


Vt .. . ...... je ......


....... ...... .. ...... . .......... ... .. ....... ...... ...
...... .. ........ ... .. ......... ..... .. .... Taxus, Abies, Picea
....... .... ....... .... Chamaecyiparie ... Thuja. .. .... ..... ............
............ je .......... . ......., ... .. ....... ......
.... .. ........ .......-........ . ....... .. ....... ....>..., ....
.. .. je ...... ......-.... ...........


....>.:.. ....... ..... .. .......... ........ ...... ..... ..
...... .... ..... ..... ....... ......... ..... ...... ..... .... ....
..... ......., a .... ....... ..... .... ........ ..... ... ...... .....
.. .. ....... .. .. ......... ... ..... ...... ...... . ... .... .......


......... . ....., .... ... ...... ..... ..... ... .. ...... .........,
.... .. .. ....... ......... ........ ... .......... ..... ........
je .......... .......


....... .. ......»..». ........ ..... ..... ...... .... ...........
. ......... .. .. ..... ...... . ......... ....... ...... ....... ..
....... ......... ....... .... 3 ... 4-........ ..... ........., ..... ..
............., ........ ... Abies . Picea ..... ....... ....... ....
...... .. je ..... .. ............., ... ... ... ..... ......... ........
no .... ......... ..... ..... ........ ....... ........ . ........
... ......... ....... .. 15—18° .. ......... .. 3 ... 4 ...... .... ..
.......... ......>..>., .. . . ... ..... ....... ...... . .......... .......,
.......... ....... ........ . ........ .. ...... ... .. ......... ..
........., ...., ..... 14 .... .. 3 ....... ........


..... ........ .... .....« ....... .. ... .. .. ......., ... .....


........ .... ...... ......... .. .. ......... ...... ....... . ......


........ ..-... ......... .......


..... ......>..>. ........ ........ je .. ......>... ........ ....


... . .... .. ....... .. ......... ... ...... ...., .... joj .. .......


..............


.......>... ........ ........ ... ...... .... . .......... ... .....


.... .. .. ...... . ..... .. ... ..... .. .. .. ....... . ...... ....... ...


.... .. . ........... . ... .... ...... .. ...............


i ...... .....


279
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ministarstvo šumarstva FNRJ, ovim raspisuje konkurs za
izradu sledećih udžbenika za stručne škole pripadnika šumske
narodne milicije:


1. Zaštita šuma;
2. Lovarstvo i ribarstvo;
3. Bendrometrlja i osnovi «ređsaja §...;
4. Obračun šumskih Šteta;
5. Šumska botanika i uzgoj ....;
6. Iskorišćavanje šuma.
Izrada navedenih udžbenika uslovljena je brojem časova
prema nastavnom planu i programu, koji se može dobiti kod
ovog. Ministarstva šumarstva.


Na konkursu za izradu jednog ili više udžbenika mogu učestvovati
stručnjaci FNRJ, a rukopisi moraju biti pisani na srpskom
ili hrvatskom jeziku.


Stručnjaci koji žele da rade na izradi udžbenika, dužni su
podneti ovom Ministarstvu do L avgusta 1948, godine pismenu
izjavu sa nazivom predmeta i oznakom roka za izradu udžbenika.


Rukopisi pisani na mašini u dva primerka, sa potrebnim
crtežima i fotografijama u jednom primerku, imaju se podneti
najkasnije do 1. oktobra 1948 godine.


Rukopise će pregledati specijalna komisija.
Obim udžbenika treba da bude 1—3 štampana tabaka, što
zavisi od predmeta, a treba da bude pisan laganim, više popularnim
stilom.
Prihvaćeni rukopisi će se honorirati sa 2.000—3.000 dinara
po štampanom tabaku.
Pojedini neprihvaćeni rukopisi za štampanje, mogu se prema
nalazu komisije otkupiti.


Iz Ministarstva šumarstva FMRJ ((Personalni otsek) Broj:
5163 od 12 jula 1948 godine.


280