DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

oslovi za rad sa motornim Lančanim pilama (pokretne radionice za popravak
pila i brušenje lanaca, stručna posluga i si,).


Kakav efekat daje rad sa motornim lančanim pilama u brdskom i planinskom
terenu, te kod drugih vrsta drveta (bukva i jela), moći će se
pokazali tek kod nastavka ispitivanja.


LITERATURA


AHEKII , ........... .............., ......... 1940;
Hilf, Die Erforschung und Verbesseraug der Waldarbeit, Hannover 1941;
.......-...... , ........... ............ ...... .. ......... ...., ..


otaa 1947;
. . . . . . . . ., . ....... oß ............. ............. ...............


........... ..........., ...... ............ . 9/47;
Y . a . . ., ....... ... ......... ...... ..., ...... 1940.
Propisi . platama i normama radnika u šumsko] proizvodnji. Izdanje Ministarstva


šumarstva FNRJ.


.... T. ....^&.., .... .....


........ .... . ...... .......... ........
... .... ..... .... ......... je ....... ....... ... ..... "»........
....« ... »......... ........«. ...... ..... ...... je ..... .. ........
........ ......, ......, ..... . ...... ..... ....... ...., ..... ....
...... ..... .. ...... ...... ...«.. . ...... ... ....... .. ........ ....


. .... .. ........ ...... . ............, ..... . ......... ..........
........ ......... ..... «......... ....... . ....... ... .......
.. ........ ..... .... .... ... ...... ........... . ...... ....... .......
........ .. .. .. .......... ....... ..... ........ ........


..... ......... ...... ...... .......-............. ..... ........
...... . ............. ...... ..... . .......... ........ ... ..... ........
.......-.............. ......


...... .......... ........, .......... . ..... ..... .... ..... .........,
... .... ..... ..... ..... «..... ..... ...... 0,2—0,4. . ...... .........
... .. .. ...... ......... .. .... .. ...., a ........ ...... ..
...... . .... ........ ........ ......... .... ........... .. .... ...
no .... ....., .... . ..... ..... .. ....... .. .......... ........ Ha ..


...... ... .... ....., .... ... ........... ......... .......... Ha .......
... je ......... nama, .... .. ........., ........., ........ . ........
.......... ..... ..... »...... ....., .... ..... . ...... ......... ......
..... ...... .. ..... . .. .. ........ Ha ..... ....... ..... .. ......
.... ..... ... ....... ......... ......... ... ...... .... ... .. ...
.... .....


........... ......... ...... . ........ ...........: .. ......., . .......
..«... . .....»., .... .. .......... ...... ...... ..... 0,3—0,6. .....
... ...... .. ........ ..... .... je . ......., ........... ... .........
«a 20 .. 40%, ... .. ........ .... . .... .. ....... ....... ........
«....... . ........ ......... ........ ...... ...... .. .. ..... .. ......


261
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

...... llama ..... .. .... ... ....... ............ ......... . ......,
...... ..... ... .. ..... .... ..... ......... ........, »era je .....
....... ........,


..... ......... .. ..... ...... ......., ...... ........., ......
......., ..... ......., a .......... . ...... ........ .. ......... ......,
.... . .... .. .... ....... ........ ........ ..... .... ..... .........


...... ...... ......... ....... ... .... ..... ... .. ........
....... .. ......, ......, ....., ..... ...... . .... .... ....... .........
......., ....... .. .. ..... ......., ..... .. ..... .... . .....^....
.........


Ha ........ .... ........, ......... .. ......., .... .. ........, a´
.... ......... ... ... je .... .... ...... ...... . ......, a ..... je .
.... .. .... ..... . ......, ..... .. ...... .... ....... ... ........
Ha ....... .... ... ......... ........ .. .. ........


..... ......... ...., a ........ ..... . ..... .........?
AKO .. ........ ...... ....... .......... ........, .... .. ....
............:


1. .. .. ........ .... ........... . ....... ........ ...... . ....,
.......... .. ......., ... .. . ......... ........ .... ...... .. ....;
2. .. je .... ...... ......... ..... ........ ......, ...... ......
....... ..... ......... .........;
3. .. .. ....... .... ...... .. ..... ....... . ....... ......;
4. .. je ...... .... ... ...... ... .. .... .... .... ....... ...;
.......... ....., a ........... .... .... ......;
5. .. .. .... .... .... «a ....... ... .. ..... .....;
6. .. je ...© ...... ...... ... ...... ...... ......;
7. .. .. .... .... ...... . ...... ........... ...... (.......... .........
.. ..... ......) .... . ......... ..........., ... .. ..... .......
..... ...... .......... ... . ........ ..... ......: ...., ...., ...,
... . ....... ...... .....;
8. .. .. .... .... ...... . ..... ........... .. ...... ... .... ........,
...... . .........., .... . ...... «.......... -.... ........
........, .... ...... ........ . ..... . ......... ........ ...... ..........
..... ........., ... ...... ..... ....... .......... ........ .....
........ ....... ...... ......., . ..... .. .... .... ....; a ... ........
...... .... .... ........., ..... .. ....., ......, ........, ....... .
........ ... ........, .... . ...... .....


....... je ..... .. ..... ....., na .... . ......, ..... .. ..... .<......
. ........ ........ ........ ......., ......, ......., .... . .....
...... ... ..... .... ....... .. .... ........ ..........., ..... je ..
.. ....... ........ .... .... ......., ... je .... ...... ...... ...... .
...... ...-... .... ........, ........... . .......... ........ ...
...... .. pacraapaae . mpeHOuieiH.e .......... ......... .... .. ........
.....; . ... ......... ........ .. ........-.. ........ ... .... ........
....... ....... ........ ... .... .. .. .... ......... .. ..............
. ..... .... ......... ....... ......... ........


262
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.... .... .. ...., ......... .. .. ........, ... .... ...... . ......
.... .... .......... .... je ....... ....... ........ . ........ .....
.... je ..... ........ ...... .. ........ ........ .... ...... .........
...... .. ..... ......... . ............. ......... ......... ......
.......... ....... .... .. ........., .. .. ... .... ..... na ...........
......... ........ .... . ....., .. .. ...... . .......... ......
...... ......... ..... ...... . .... .... ........ ..... .. ..... .
.......


......... jiacinia, ...... . ......... .... ........ .... .... ........
.... je ........ ...... ........ .... .. «........ ..... ...........
........ ...... . ......, .... ........ .... je ........ ........ .....
..... .. ........ . ...., ... je ....: .......© .......... ........., ......
.. .... ..... .... . . ..... .... .. ....... .... .......... ..... Ha ...
..... ....... je . ...... ........ ............... . ...... ..... .....
.... ......... .. ...... ....... . ..... .. ..... ......... . ..... ......
....... ......... .. .. ...... ......... ......, a .... .. ......... .
........ ....... ...... ....... Kao ......... ..... .... ....... .. .
........ ......... ....... Ha ....... ... .. ......... .... ....... .
....... ......., ...... .. ...... .. ...... Ha ....... ... .... .........
.... ....... . ....... ....... ,......... ...... .. .. ........... .....
....... ........ . ........ .... ..... ........ ... .. ...... . ......,


... .. ....... .... ........ .. je ...... ....., .... .. .. ........ ..
.. ...., .... .... .... .. ...... . ......, ..... . ...... ..... .....
.... .... ..... ........., .......... ..... .......>. ...... .. ..........
........ (.... .. ......) me .... .., .. .. . ..... ....... ........ ...
.......... ......... .......... He .... ...^. .... .. ....... ........
...., ......... .. ..... ........ . ......... ......, .. .... .., ... ....
........ ..... ....... ...... ........


.. ..... .... 1943—1945 .... ... ... ..... ....... .... ......, ....


je . ...... .... .... .... ... je ..... ...; na .. .... ..... .......


....... — ..... ......... .... .... .. .... ..... ......., ..... ... ...^...,


a ........ .. ..».1........., ..... ......... ......... ...... ......,


.... .. .... ...... .........., ..... .... ........... .. .... ......


........ ..... ..... ..... .... .. .. ...... ...... ......... ..... .......


. ...... ......... ..... ..... ....... 1924 . 1926 .. . ...... .. ..... ...


......... ....... . .......... ........ ........ (.... .. ......... .


..... ......), ... ......... ...... .... .... ........ .. ..... ....


........ ...., .... je ...... .. ..... ....... ..... .............. ..


.... ........ . ..... ..... .. ...... .... ........ ......... .....


........... ..... ..... . ..... .... .. .......... ......... .....


...., ......... je ..... .......... ......... je ....... ... ..........


...... ...... ........ .. ...... ....... je .... ............ ..... je .....


... ...... ......... ........ .. ....... ...... ......... .. .........


....... je ........, ...... . .......... ...... .. ........ ...1... ...


.. .. . .... .......... ........ ..... ......, .... je ... ........., csra


.... ...


...... ......, .... ........ ...... ...... ........ ....., ....... .


....... .... ......... ......... ........., ... .... . ......... ...^...


263
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

........ ...... ........ ............, .......... .......... «........ .
..... ..... . ............. ...... ........ .......... ..... ...... ............
....... .. ... .. ...... ....... ........ ..... . .. ........,
na .... ...... .......... .. ....., ......... . ........


..... ............ ...... ........, a ..... ........ ....., ...........
...... ...... ...... ........ . ..... .... ....... ....... ....*....,
... .... ...... .. .....»... ....... ........... .......


...... ...... . ......... ...... ...... .. ..-..... .......». ...
...... ....... ..... .. je ......... ...... .... ........... ..... .....
......... (Micxocooeus ....). Ha ......... ........ ...... . .........
..... ........ ...... .. ........ ..... ........ .. .... ....... ....
....... ..... .... ..... ..... .. .. .... .. ..... ... «. ...... ......
......, ..... .. .. ........ ..... . .........., ... jota .... .......
...... .......


... ...... ...... ... ..... . ........... ........, ........ . ..>
........ ..... ...., ... .. ..... ......... .. ..... .......... . ..
...... ........... .... .. ........ ..... ......... ...... ........
..... ........ .. ......... . ......... ... ........ .... .. raje ...
..... ........, ... ...... .. . ........., .... .. . ...... ..... .....
.... .... ........... ........ . ........ . ......... ........... ....
.. MasBbe ...., ... .. .......... . .... ......... .. ...... ........ .
........


.......... ......... ...., a ........ ....... ...... . ......, ..........
..... .. .... ...... ........ ...... .. .. ...... .. ...© .........
........ ........., .... . ..... ...... ........ ........, .. .....
.... ..... ......... ....... .. .. .. ... ........ . ........... .........
......... ......... .......... .. .. .... .........^.. ...........
.. ............. ..... ....... ........ ©.... ........ .. ..
....... .... .. .. ....}>., ... je . ....... ......... ......... ..........,
...... .............., ............ . .......... ......., ... . ........
...... . .......


........ .......... .... .... .. .... .. .. .............. ...............
. ........ .... .. ........ .. ....%».., ... .. ...... .......,
. ..... .. ..... ........ . ...... ......... ....., ......... .. ....,
..... ....... ......... .. .. ....... ........ ... ......... .........
.......... ....... ..........: .. ..... .... ....... ... .... .........
.... ....... ...... ........


...... . ...... ....... ..... .. ......... .. ....... ....... ........
...... ....... ...... .... .. ........ . ...... ... ..........
...., ... .. ... .. .... ............. .. .............. ...... .. ....
.... .. ..... ........ ......... ...... .. ...«.>.... . .......... no......
..ja je ....... . ........ ........ ............. ..........;
na ..... ..... .. ......... .......&. . ...... .... .. .... ......... . .
........... ..........


.. .. .. .......... ...«.. ......... ......... ...., ........ .». ..
.. ....... ....... .......-........ . ........ ....:
.... . .... ..... . ....... ..^... ....... . ..... .. ......... .........
..... ...... . ............ naine. Oira ........ ..... .. .. ........


264
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 19     <-- 19 -->        PDF

»a ....... . .......... ......... ..... ......... .. ............ .....
....... ........., ........... ...... ..... . .. ...... ..... ...... .....
.. *.. .. .. ... ..... .... ... .... ......... .. ..... ....... name.
... ....., ... .. .. .. ....., .... ..... ....... .......... ..........
...... ..... ......... ....»


.. .... ..... . ..... .... ..........: .... ...... .... ..... ..........
.. ............ .......; ........ ...... .... .... .. ..........
. .......... ....; ......... .... .... ..... .. «... ... .. .... . .....
..........; ..... ......... .... .. ..... ....... . ..... .......... .
.. ...... ........." .... .. ....... .. ....... ..... .. ..... .. .... ..
sna ....... ........ ..... .... .... ...., ... je .... .... .... ..... ....
.... ... .. ........ ....... ..... (....).


... .. ..... .. .. ........ ...... ...... ......, ..... .. .....
...... .. .. .. ... ..... .......... .. ........ ........ ... .. ..
..... ose ....., .... «. ....;.!. .. .. ...... ...... ....., .... .. .....
.-.&. .......... .. ........ ......


... ...... . ........ .... ..... ...... ...... . ....... .......
. ..... <.. ..... ..... ...). ......... ..... .... ..... .. .. ......*.
. ..... ......... ..... ...... . ..... ......-........ ..... . ..........
........ iaa ...... ........ ..... . .... .. .. ...... . .... ..... .
..... .. ......., ......, ...... . ..... ...... . ....; .. «.... .......
...... ....., ........ ......, a ..... .... ... . ....; .. ........
....... ........ ..... . ..... . .......... .... ..... ........ .....
....... ..... join .. .. ...... . .... .....


.... ...... . ........, .......... ........ .. ......., ..... .. ..
..... ..... .......... ........ . ......... ..... ........ .... . ..
. ........... ....... ...... Maite, a ..... .. ...... ... ..... .......
.. ........ ..... .. .. ...... . ....... ....... ..... ....... ....... je
....... ..... .. .... ....... ...... ......., ..... ..... ..... .. ..
.... . .... ..... ...... .... .. ..... ... je ......... ....... .... ....,
.... je ....... .. ...... ....... ........ . ...... .......


....... ...... . ........... .... . ...... .. .... ........., .......
<.. ....... ........>. ...... ..... ....... ......., ... .. .... ......
.... ..... ..... ............ . ............. ..... ......... .... ..
.«.. ......... «....... (...... .....) ..... ....... ..-.. .... ......
.......... ....... ...., a ...... .... «........ ..... ........ .....


. .... .......... .......... ........... ........ . ....... ....-


Bta .. ..........., ... . ........ ... .......... ......... . ... ......


... ........... ...´...... ......, ........ . ...... ..... .... ........


.......... ...... . ...... .. ......, ...... . ...... . ............ ...


...., ... ..... ...... ......... ....... . ..... ........ ....... .....


....... ......, ....... ....... ....... ..... 5—15 ...... ..... ...


..... ..... ......: ...., ...., ...., .... . ....... .... ..... .. .......


.... ..... ........ ......... ..... .. ......, ... je ... .....


........ ......., ............ . .. .. . ............. Taj ..... ....


...... . ....... ......... .......... ......... ..... ........ ........


....... ........ je ....... . .. .... .. ......... .... je .........


...... ....... ......, ......., ..... . ..... ............ ...... Ha


265
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

...... ........ .. .... .. ..... ..... . ...... ..... . .... .. ......


........, ..... . ...... ... ......... je ........ . ..... .....


.. .. .. ....... ......... .. ........ .. ...... ..... ......... ..


......, ..... . ... ......... .... ....... ...... ....... .... .. ..


...... .... .... ......, a ........ .. .. ......... .........


... ........ ...... .... ....... ..... ......... ...... ..... ....


.. ......, ..... .. ..... ...., .... .. ....... . ... ...... ...... To


.. ....... ........ ...... ..... je ...... ...... ..... .. .. .... ..


........ . ....... .... ........... .. .. ypaljao. . ...... ... ....


..., ..... ........ .......... .. >.. .... ..... ..... ........ To ..


....... .. ... ..... .. .. ..... ..... . ..... . ...... ........., ..


.. ........ ..... . ........ ....>.. . ....... .... ... ..... .......


..... ... ........ ....... ......, ..... .. ......... .. .....


.. ..... ........ ......... .... . .........., ..... .. ........


........ . ... ........., ......, ........ . ...... ... . .........


......... ...... ..... ......, .... .... ..... .. ...... . ....... ......


............. To ..... ...... .... ..... ........ ...... ..1..... ...


....., ... .. ..... ........ ..... .. .....


..... .... ......... .... .. . ......... ...... .. ........ 120—


140 ....... ....., ....., .... . .... .. .... .... .... .. .. ......, ...


.. .... . .... .. ........., na .. .... ..... ..... ........ ...... 80—


100 ....... ....... .. .... ........ ........ .. ........ ...........


........ ..... ... .. ..... ..... . ..... ......, a ..... .... .... ...


...., .. .. ........ ...... ....... ....... . .... ....... .......


....... . . ........ .........


........ ........ .... ....... ...... ... ...... ...... . .....


... ...... ........, .... ....... .... ....... ....., a ... ...... ...


...... ...... ......., .... ..... ........, ... ... ........ ..-.......


...... ..... ......, .... ..... .. .. ...... .. ........


Ha ..... ........ ....... ..... ........ .. ........ ....... ........
. ......... .. ... ....., ... .. ....... .. .......


........... ..... ........., .... ... .. ...... ......., a . ......
.. ..... . ..... ... ...... ......., ..... ......... ... ........., ...
..... ..... .....: ......., ......., ......, ......, ...... ... je ......
..... ......... . ...... ...., .... je ....... ..... ........ ......
. ........ ......... .


Ha ....... ... je ..... ........ ........., ......... ..... ......
........ ......... ..... .. ....... ... ....... . ......... .....
........... AKO TO .... ...... ,.... .. >... ..... .&.......... ...... ..
... .. .. ..... ........ .. .....


......... ..... .. ..... ....... . ........ ....... . ...........
........... ..... ..... ......... ..... ...... ....... .... .... .....,
.. .. ..... ......... .. ........ . ......... .. ...... ..... .......
...... .... ..... ... ..... ....... ..... .. ....; ..... 0,3—0,4, .....
..—0,2, ........... ....., . ..... ..... ...... (...., .... ,...., ...)
0,4—0,6. .... ..... ...... . ......... 80—10 ...... ..... .. ....: .....
0,6—0,8, ..... 0,1—0,2. Ha ..... ..... ...... .. ...... . ....... ..........


266
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

........ ...... ....... . ......... .... .. . ...... .........
......... . ....., .... ...., ........ ....... . ....... .. ......, pani.....,
.... ....... . ........ ......, .... .... ........ .. ..........
...... ........., ... . ... ...., ........, ....... . .... ......... .......
.... .......... «.... ..... ......... ..... ......, ..... ........
....... ...... ... . ..... ... ....... .... ..... ......., ..... ... ....
.... niTO je .........


....... .. 40—50 .... ..... .. .... ....., ....., .... .. .......
.... ........ .......... ..... ........... ......... .......... ......
70—80 .... ... ..... .. .... ....... ....... ..... 80 .... ..... .. ..........
.. .... ....... ......, ......, ..... . ....., .. .. .. ........
... .... ...... .. ... ......... ........ ............. ...... .......


Ing, Nenad Prokopljević, Novi Sad:


PBILOG ANALIZI SUMA VOJVODINE


Uvod.


Vojvodina spada medu najsiromašnije oblasti šumama u našoj zemlji.
Ta činjenica, međutim, ne umanjuje opšti značaj šuma i šumske privrede
u Vojvodini. Ukoliko su manje površine koje se danas nalaze pod šumom,
utoliko su veće površine šumskog zemljišta, koje će trebati privesti šumskoj
kulturi, kao jedino mogućnoj kulturi na dotičnom zemljištu.


Prva uništavanja šuma Vojvodine došla su sa razvojem drvne industrije
u drugoj polovini XIX. veka. Priroda šume i posedovni odnosi
naročito su pogodovali kapitalističkom načinu njihovog iskorišćavanja.
Veliki posednici šuma u težnji za profitom i cene poljoprivrednih proizvoda


— koje su tada bile veće od cena šumskih proizvoda — imale su za posledicu
krčenje i pretvaranje šumskog zemljišta u drugu vrstu kulture t. j . u
oranicu. Krčile su se ne samo šume na relativnom, već i one na apsolutno
šumskom zemljištu.
Na početku su prinosi sa tih zemljišta bili dosta dobri, ali samo kratko
vreme. Docnije se ustanovilo -— kada je nestalo humusa i zemljište izmenilo
strukturu — da je oranica počela davati manje prinose tako, da je
to zemljište moralo biti napušteno i pretvoreno u pašnjake, koji opet zbog
slabe vegetacije, nisu služili za pašu, već kao plandište za stoku.


Na taj su način nastale goleti na kojima nema, ili ako ima, onda samo
pojedinih elemenata šumske vegetacije.


Sem toga su nastale i izvesne promene u klimatskim faktorima Vojvodine.
Usled nestanka šuma pojačani su ekstremi temperature, smanjena
je apsolutna i relativna vlaga, pojačane su štete od suvih vetrova, drugim
recima poremećena je ravnoteža i smanjena produktivnost odnosnih poljoprivrednih
zemljišta.


Nema spora da je pretežni deo Vojvodine poljoprivredno zemljište.
Neosporno je i to da na apsolutno poljoprivrednim, zemljištima nema mesta
šumskoj kulturi. Međutim, treba utvrditi, da kako svagde iako i u Vojvo


267