DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 51     <-- 51 -->        PDF

STRUČNI TEČAJEVI


Ministarstvo drvne industrije NR Hrvatske organiziralo je
jednomjesečne tečajeve za slijedeće struke:


1. Tečaj za gateriste u pilani Novoselec Križ.
2. Tečaj za brusače u pilani Belišće.
3. Tečaj za cirkulariste u pilani u Slavonskom Brodu,
4. Tečaj za škartirere i predcrtače u Đurđenovcu.
Na tečajeve se primaju nekvalifikovani pilanski radnici iz
- svih narodnih republika. Predavanjima i praktičnim vježbama
u pogonu osposobit će se polaznici za polukvaliiikovane radnike
iz dotičnih struka. Tečajevi .sel održavaju pri najmodernijim
pilanskim pogonima NR Hrvatske, u kojima je uveden brigadni
sistem rada.
Za prihvat i smještaj teČajaca brinu se.dotični pogoni gdje
se održavaju kursevi, a trošak snosi poduzeće koje je tečajce
poslalo.
Za upute i objašnjenja obratiti se direktno pogonima kod
kojih se tečajevi održavaju.


Ministarstvo drvne industrije NRH


NATJEČAJ


U Drvarski otsjek Srednje šumarske škole u Karlovcu primit
će se u školskoj god. 1948./49. 80—100 učenika sa završenom
nižom srednjom školom ili sedmoljetkom i položenim nižim
tečajnim ispitom. ;


Uz školu je uređen internat. Učenici su pitomci Ministarstva
drvne, industrije NR Hrvatske, koje snosi sve troškove
školovanja. Škola traje tri godine, a ima rang potpune srednje
škole. , i i


Molbe sa školskonf*svjedodžbom i karakteristikom omladinske
organizacije, odnosno nadležnog Narodnog odbora, treba
poslati do 15. VIII. 1948. god. ovom ministarstvu. ; \-


Ministarstvo drvne industrije NRH
Personalni odjel


Izašlo je treće izdanje knjige za kubiciranje klada na dvije
decimale. } ,
Duljine debljine u ovoj knjizi idu:


1. Sastav 10 na 10 cm od ,1,00 do 9,00. Deblj. 7—120 cm
2. Sastav 1,00 na 1,00 cm odi 1,00 do 2,00. Deblj. 11—110 cm
3. Sastav 1,00 na 1,00 cm od 21,00 do 30,00. Deblj. 21— 80 cm
Cijena knjizi je Din 63.50, a dobije se kod autora: Stjepan
Martinovskv — Zagreb, Višnjica br. 23.