DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 50     <-- 50 -->        PDF

oznake na drvu u zimi, koje mogu poslužiti za raspoznavanje vrsta i to: habitus,
kora, plodovi:, izbojoi i pupovi. Knjiga je pisana zanimivim jezikom i ona će
dobro poslužiti svrsi, premda svi crteži nisu uvijek dovoljno ilustrativni.


Kao dodatak nalazi se morfološki pregled važnijih vrtlarskih formi javora,
te objašnjenja latinskih i grčkih imena vrsta biljaka.


B. Zlatarić
N. B. Š č e r b i no v s k i: Sezonske pojave u prirodi. (........ ........ . .......).
Izdalo Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd 1947. Preveo s ruskoga
Dr. M. Krstić. Str. 120, sa 38 slikia i jednom kartoni´.
Već u uvodu autor je naglasio važnost ispitivanja sezonskih (f enoloških)
pojava u prirodi za praksu i raizvoj poljoprivrede, stočarstva, riboloviai, .šumarstva,
pčelarstva itd. Ne ulazeći u to kako su već i stariji autori ukazivali na
važnost fenoloških ispitivanja (Linne) ,istiee se da su ispitivanja sezonskih
pojavia u prirodi omogućila često velike uspjehe u nauci, kao na pr. kod Mičurina
i Liejenka (teorija stadijnog razvoja), kod osvajanja novih područja za
kulturne biljke (banana, palma^ čaj, šećerna trska, eukaliptus i dr.).


Prema međunarodnom programu određena je metodika sistematskog promatranja
i registriranja sezonskih pojava kod životinjia, ptica, biljaka i (insekata.
matranja i registriranja sezonskih pojava kod životinjia, ptica, biljaka i insekata
(London 1926). Autor je donio popis biljaka, ptića i insekata prema tom
programu za Sovjetski Savez, te sastav kalendara prirode (koji je dodan na
koncu knjige kao prilog).


Od interesa je da su sistematska fenološkai ispitivanja pokazala, da polazeći
od juga prema sjeveru »proljeće ide« brzinom od 50 km na 24 h, a sezonski
razvoj dizanjem u visinu zadržava se za 2%—3 dama za svakih 100 m. F enološki
podaci omogućuju određivaanje mjera i rokova borbe sa raznim štetočiniaima
i bolestima kao i druge praktične mjere.


Knjiga je pisana vrlo popularno, možda su zato ispala latinska imena
pojedinih vrsta biljaka, o kojima se govori, uz narodna ruska, što otežava bolje
razumijevam je materije.


B. Zlatarić
Narodni zajam je smotra patriotizma radnih
ljudi u borbi za izgradnju socijalizma, pa je upisivanje
Narodnog zajma pitanje ponosa svakog našeg
građanina.


248