DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 49     <-- 49 -->        PDF

živom pijesku zabranjen je izvoz u smjeru vladajućeg vjetra, te vuča drveta
po zemlji. .
Krčenje panjeva je zabranjeno. U niskim šumama sa vrstama drveća koje
ima jaku izbojnu snagu iz žilja, može se dozvoliti sječa do žilja.


Sakupljanje listinca, mahovine i stelje zabranjeno^ je na staništima živog
krša i živog pijeska. Isto tako zaforanjenisi je svaka paša u zaštitnim šumama.
Sav rad u zaštitnim šumama mora biti usklađen sa odredbama o niaičinu


gospodarenja i upravljanja tim šumisima.


Riješenje o proglašenju neke šume za zaštitnu (bilo stalno ili privremeno
zaštitnu), provodi se u zemljišnim knjigama. Proglašavanje šume zla zaštitnu
ograničava i prava trećih lica u dotičnoj šumi.


Osim ukratko gore izloženih propisa, Pravilnik sadrži odredbe o evidentiranju
zaštitnih šuma, otšteti vlasniku šume kao naknadi za gubitak prihoda,
vraćanju dijela naknade u slučaju prestanka zaštitne funkcije privremeno
zaštitne šume i dr.


Do sada proglašene zaštitne šume zadržavaju to svojstvo, ali se propisi
pravilnika o evidenciji, te načinu gospodarenjia i upravljanja moraju primijeniti
i na njih.


Pravilnik je stupio na snagu, danom obnarodovanja t. j . 14. travnja 1948.


R. Benić
<7e struem Uitjikivitvsti


Domaća stručna štampa


Prof. Dr. ing. Aleksandar Ugrenović: Upotreba drveta i sporednih
produkata šume — Zagreb 1948.


Ovih dana izašla je u izdanju Nakladnog zavoda Hrvatske, šesta i posljednja
knjiga djela prof. dr. ing. Aleksandra Ugrenovića, Iskorišćavanje šuma pod
naslovom »Upotreba drveta i sporednih produkata šume«.


Knjiga Upotreba drveta i sporednih produkata šume dijeli se na dva dijela
i to: Upotreba drveta i Sporedni produkti šume.
Upotreba drveta obuhvaća ova poglavlja: Uvod, I. Upotreba drveta sa
gledišta građe i tehničkih svojstava; II. Mijenjanje tehničkih- svojstava drveta;


III. Upotreba drveta; IV. Upotreba drveta po vrstama; V. Upotrehai otpadaka.
Sporedni produkti obuhvaćaju poglavlja: Uvod; VI. Smolarenje; VII. Podsočivanje;
VIII. Kora i lišće; IX. Pluto i liko; X. Plodovi i gljive; XI. Siska;


XII. Lisnik; XIII. Ležikovinia i suharci; XIV. Paša; XV. Šumska, prostirka;
XVI. Treset; XVII. Bilje; XVIII. Kemijski sastojci; XIX. Iskorišćavanje tla
kulturom; XX. Životinje i XXI. Sastojci tla.
Knjiga »Upotreba drveta i sporednih produkata šume« sadrži 452 stranice,
a ilustrinana je sa 114 slika (od toga 4 priloga). Dobiva se u svim knjižarama
uz cijenu od 153.— Dinara. B.


Ing. Ciril Jeglić: Kako prepoznamo golo drevje. Navodilo za morfološko
opazovanje listovcev v zimski prirodi. Izdanje Zal. Državne založbe Slovenije,
Ljubljana 1948. Sa 59 crteža i slika. Str. 78.


Djelo je napisano za vrtlare, dendrologe, šumare i sve ljubitelje prirode,
kako je to autor naglasio, u svrhu pomaganja kod raspoznavanja drveća, i
grmlja zimi. Pored domaćih vrsta obuhvaćene su mnoge i strane, koje se viđaju
po parkovima i nasadima. U tekstu i crtežom prikazane su sve karakteristične


247