DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 48     <-- 48 -->        PDF

III. Uvjeti za sticanje zvanja u šumarskoj struci. Za zvanje mlađeg šumarskog
inženjera i viša od njega, potreban je šumarski fakultet ili odgovarajuća
visoka škola, te položeni stručni ispit. Zvanje višeg tehničara, višeg šumarskog
inženjera i zvanja viša od toga mogu steći službenici po ocjeni stručne komisije,
u koju ulaze stručnjaci i organ personalne službe.
Zvanje mlađeg šumarskog tehničara i viša od njega, mogu dobiti pripravnici
sa srednjom školom i položenim stručnim ispitom, te stariji lugar sa
svršenim srednjim šumarskim tečajem i položenim stručnim ispitom za zvanje
mlađeg šumarskog tehničara.


IV. Stručni tečajevi u šumarskoj struci jesu:
niži šumarski tečaj, sa rangom niže šumarske škole i trajenjem 6 mjeseci i
srednji šumarski tečaj sa rangom srednje šumarske škole i trajanjem 18
mjeseci.


V. Prijelaz iz struke u struku dozvoljava se, ali uz polaganje stručnog
ispita, odnosno samo onih predmeta, koje službenik nije polaigao u prijašnjoj
struci. Stručni ispit pri prijelazu iz druge struke ne polažu službenici, koji
dolaze za rukovodne službenike, odmosno; koji prelaze radi naročite sposobnosti
i potrebe službe. Isto tako mogu se polaganja stručnog ispita osloboditi i oni
službenici, koji po ocjeni stručne komisije imaju dokazanu spremu i praksu
za vršenje poslova određenoga zvanja.
Pripravnici koji nisu položili stručni ispit, moraju ga polagati po ovome
pravilniku. Službenici koji nisu položili stručni isplit, dužni su ga položiti u
roku ođ godine dana od dama stupanja na snagu ovoga pravilnika, t. j . do 2.
travnja 1949 god. Rukovodni službenici, kao i službenici koji imaju potrebnu
stručnu praksu i sposobnost za vršenje poslova određenoga zvanja, mogu se po


4
ocjeni stručne komisije osloboditi od polaganjta stručnog ispita.
Donošenjem ovoga pravilnika riješeno je otvoreno pitanje plaganja stručnih
ispita u šumarskoj struci, a u skladu sa Osnovnom uredbom o šumarskoj struci
i sa Zakonom o državnim službenicima. <
Ovom prilikom smatramoi za potrebno napomenuti, da Pravilnik ne polaže
pažnje na specijalizaciju stručnjaka nego od sviju zahtijeva isto znanje iz sviake
grupe. Smatramo da bi bilo mnogo bolje, da je Pravilnik tome pitanju poklonio
više pisžnje, jer je i nastava na fakultetima podijeljena na pripremu stručnjaka
biološkog (šumsko-uzgojnog) i industrijsko-tehničkog smjera (eksploatacionopreradbenog).
B.


PRAVILNIK


O PROGLAŠAVANJU ZAŠTITNIH ŠUMA, NJIHOVOM EVIDENTIRANJU


U broju 30 Službenog lista FNRJ od 14. travnja 1948 god. objavljen je
Pravilnik o proglašavanju zaštitnih šuma, njihovom evidentiranju i upnaivljanju.
Pravilnik je donio Ministar šumarstva FNRJ pod br. 1603 od 9. travnja
1948, a na temlju čl. 18 Općeg zakona o šumama.


Ovim Pravilnikom određen je način i postupak za proglašavanje šuma bilo
stalno, bilo privremeno zaštitnima i donesena načela kojih se treba držati kod
propisivanja načina gospodarenja i iskorišćavanja zaštitnih šumiai. Ta načela
sastoje se u slijedećem:


U pravilu se dozvoljava samo prebornia sječa. Čista sječa se može dozvoliti
samo u bagremovim šumama, a u ostalim šumama samo u koliko se radi o
čistoj sječi na pruge, kulise ili misinje krugove. Širina pruge odnosno promjer
kruga ne smije, u ovom slučaju, biti veći od dvostruke srednje visine sastojine.


Pravac sječe u pravilu mora ići okomito na smjer glavnog vjetra.
Izvoz izrađenog drvnog materijala smije se vršiti po putevimia ih privremenim
vlakama. Klizanje materijala zemljanim točilima zabranjeno je. Na


246


«