DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.... ... ........ ..., .... .... ........ ....... ...... . ............. .. .. ..
.... .... ... ... je ... ..... .... a .. .. ........... ......... . .... ........ ....
.......... ... . .... . Ta .... .......... .... ....... . ........ ........ . . ..
. . . . . ........ .... .. ... ...... a ...... . ........ .......... ...... . ..........
.......... ......... ....... .......... . ... .......... ........ . .....
............. ........ ....... . ........ ..... ... ..... . . .. .......... .......
.... .... ..... ... .... ......... ..... .......... ...... ........, .......... ..
.... .........: ».. ...... ...... ....... .. ......., .... ....., ..... .. .>.». ..
..... .. ...... ».......... ........ .........« .... . ...... ......... ..... .....
......., ....... ...... ....... ....... . ........ ........., .... ..... ...... . .....
......... ........ .. .. ....... ...... je .... ....... ...... ....... ........ .......
je ..... .. ...... ........ .. ......., .. ...... . .. ..... ........ ... ... ....
... .., .. ........ ...... .. .. ... .. ... ......, .. »......« .. ....... ....... .
..... ... .......... ...... .. .. .......... ........ .., .. ......... .... .........,
.. ... ..... ..... ........ . ......... .. ..... ....... . ... .. .. ... ... ..-.. ...
..... ........´ .... je .. ....... . .... ......... . ..... .......... ......,*) a ...
je .... ........ .... ......: »........ ....... . ..... ..... ...... . ...... ....
...... ..... ..... .. ...... .... je .. ... ...... .. ......... 3. . .. ..... ...........
«.**) ..... ..... ......... ......., ........ . ....... ..... ...... ... .....
... ....... .. ......, .. ........, .. ........ ........ »...... ..... .. ......, a
... .......... ......... . ....... ........ ... .. ... .......... ....., ... ..
.......... ...., .......... ...... . ..... ...., . ..... ...... ...... ....... (... .
...........) ..... .. ........ ...... .. ... .. ... .... . ........... ...... ..........
. ........... ......... .. ..... ..... ........ ... ... ....... ...... .....
. ......... ....... .. .... ......., ... ... .... .. ........ . ... ..... .... .. .....
..... ....., ........ ... ... ..... ........ ....., .. ..... ....... ..... . ........
........ — .. ...... je ........ ......... a ... .... .......... . ........,
.. . , ........ na .... ........ ,.......... . ........ ...... .... ........ . .......


, ..., A. .....


PRAVILNIK


. . PRIPRAVNIČKOJ SLUŽBI, STRUČNIM ISPITIMA I STRUČNIM
TEČAJEVIMA ZA SLUŽBENIKE ŠUMARSKE STRUKE


Na temelju 61. 4 i 8 Osnovne uredbe o šumarskoj struoi, propisao je Ministar
šumarstva FNRJ pod br. 428 od 2. travnja 1948, gore navedeni Pravilnik.


Pravilnik se dijeli na: I. Pripravnička služba; II. Stručni ispiti; III. Uvjeti
za sticanje zvanja u šumarskoj struci; IV. Stručni tečajevi; V. Prijelaz iz struke
u struku; i Završne odredbe. .


I. Pripravnička služba postoji za zvanje mlađeg šumarskog tehničara i
mlađeg šumarskog inženjera i traje dvije godine, u kojem je vremenu pripravnik
dužan položiti stručni ispit. \
U toku pripravničke službe, pripravniku se mora omogućiti da stekne što
svestrainiju praksu i u tu svrhu po pravilu mora prvu godinu pripravničke
službe provesti na radovima: uređivanja šuma, pošumljavanja i uređivanja
bujica, a drugu kod gospodarstva šumarske struke.


*) »... ........ ..... ........ ....... .. .... .... ...... .. .. .... .......


........ ....... ....... .. .« .... ».. ..« ... 10/11/1947.


**) .... ».. ., ... 1/1948.


244