DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

3C&&& štale elatthe


.. ............, ......... . .......... .......


»...............« .......... ...... .. ........., »............«, ».........«
...... . ..... ...... ........ ......... ........ ... .... ....... ........ ........
......... . ......, ........ ........ ......, ....... . .......... ... .....
. ..... ......... ...... je ....... .. ..... .. ....... .... ..... ........ .... .......
. ....... ...... .... ......... . .... ...... »............... ...... ......« ........
je ...... ..... ......... .... .. . .... .... .. ............ . .......
.. ...... ..... je ....... ..... .. ....... .... .. ..... . .-..... ... ............,
.. . . ..... . ...... ..... . ......... ....... .......*) ...... . ......... .....
............. ... .... .. ........ ..... ».......... ...... .........« . ».......
..... ......« . .... ....... ..........


.... .... ....... ......... .. .. ....... .. .. ........ .. .. ......... .........
... ........ . ............. ........ ... ... ....... .... ........ .......
je ........ .. ....... .... ........ .. ...... .. ......... (»... ........ .... .....
je ........«, «.... ........ .....«, ». ....... je ..... ..... . .... .... ... .....
.......«, ». .......... ..... .......... ..... .... 35—40%« . .. ..) .... .... ........
... .. . ....... ...... .... ... ..... ............. a .......... .. ........ ....
..... .. ...... — ......... . ......... ........! ........ ... .......... .......
.. ........., .... ........... ....... ........ . ......... ....... ...... . ..........


.... ..... .. .. »..... ..... .... ....... ... ...... ..... ..... .. .......
......... ..... no ........ . .... ......... ..........«; .... ..... .. .. »...........
...... — ... .. ... .... ..... ....... .......... ....... ... ....... —
....... ... ......... ..... .....«; .... ..... .. je »...... .... .. . ..........
........ .. 700—1.500 . ............... ........ ...... ......« (... ........ ...
...... .. ........... .. ...... .... je .. ».......« ..... — ....... ......., a ..
je ... ... ... .... .....) . ....... ....... je . .. .... .. ........ .........
......: ». ..... ....... ........ ..... .... ..- ...... ........ . .......... ........
.. 700—1.500 . ....... .... ......... .............«. ....... ........ ..........
...... .... ...... ,... ... .. .... ....... .. ....... ...... ..... ..........
........ ..... ...... a ........ ... .. ....... .. ......... .......... .).......
......, .." je .......... ...... . ... ........ ......... Bp.io ........, a ..... ....
. ........ ....... je . . ....... ...... ....... ......, .. .. ........ ».... ............
« (.. . . ............ ..... ........ ...... .........) ...... .... ..........
........ Taj ....... ........ ..... ....... . .. .... .. .. .... ........ ..........,
... ...... .. .. .. ..... ...... ..... ........ ...... ...... ..... ..... .... ... ..
.. ... ... ........ ..... ....... . ....... . . . . . .... .. . . .. je ......... ........
...... ... .......... .... ......... ...... .......... ..... .... ... ...... ..... .
......... . ............ ....... ..... je ... . .... ... .......... . .........
. ....... ..... ...... . ......... ... ».......... ...... .........« .... ...
.. ... .. .. ..... ........ . ........... .... .... je .. ... .... ........; ..
.. ..... ..... ..... .... .. ..... ...... ........; .. .. ........ ........ .........
...... . ..... ......... ......, ...... ...... .. .. »....... .. .....« ... ... je .....
.... ........ ... ....... ».. ......«. .... ..... ....... ......... . ..... .....
...... . .......


........ ... ......... .. ......... ....... ... ........... »........ ......
...... .. ....... ........ .... .. ...... .........« .... ........ ......, ... je
........ ........., ... .. ... .. .. ......... ....... ......... .. ...... ..........
..;...... .... .. .... »..... ocynraoi . ...... ........« .... .... ... je »....... ......
......, .... je ......, ...... . . ...... . .... .. «.. ..... .... . .... .........
.........: — ...... — ... — ...... — ........ ......., .. ..... ..... ..
..... ....... ....... ........ .. .. ........ ..... ..... ..... ... .......... .......
»...........« . ........... .... ..... ...... .... .......... ...........


*) »............... ...... ......« ... ......... . ». ............... . .........
...............« .. ...... »........ ....« .... 1/1948.


243