DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 44     <-- 44 -->        PDF

I


onemogućena a utovar u brodove predstavljao je kroz cea 20 dana najozbiljniji
problem (vidi sliku). Pilana Alan—Jablanac prisiljena je bila obustaviti oosao
kroz 4—5 zimskih mjeseci. Istovremeno pilana Krasno zatrpana je bila gotovom
piljenom robom na svom skladištu jer je otprema preko ledom okovanog
Oltara nemoguća, a pilana Breze radila je pri temperaturi od —27° C. i rezala
trupce zaleđene i tvrde kao kost.


Uticaj klimatskih faktora na eksploataciju. Kakvu zapreku radu u zimskom
periodu predstavlja na ovom terenu bura može si predočiti samo dobar poznavalac
ovih radnih prilika i terena. Ne samo da je paraliziran svaki rad na
radilištima 1000—1500 m visokim nego je onemogućen i svaki posao na skladištima
i morskim lukama gdje bura postaje napose opasna za sitnije sortimente
i piljenu robu koju raznosi i baca u more. Ukrcaji u brodove onemogućeni
su po 15 i više dania. Bura paralizira svaki izvoz, na cestama stvara
ledenu koru, a u gudurama kojima se provlače izvozni putovi, stvara nanose
snijega i do 10 metara visoke.


Uz buru kao opasan vjetar pojavljuje se u proljetnim i jesenskim danima
vlažno i mokro jugo (široko) koje razvlazi teren a zatim stvara izvale ne
samo u jelovim i smrekovim šumama nego i u borovim šumama gornje Jadranskih
otoka (ovogodišnji slučaj Cresa, izvale u šumi Dundo na Rabu
1944. j si.).


Prednji prikaz tek nam je djelomično označio mnogostranost problema
koje priroda, klima i orografske prilike nameću eksploataciji. Sve to ali nije
ni izdaleka slika borbe koju na tim terenima eksploatacija konstantno vodi sa
oporom prirodom, velikim visinama, tropskim žegama ili pak sa burom, ledom
i snijegom.


Ne bi bili potpuni kad nebi uočili i na poteškoće skladišta u morskim
lukama. Gotovim sortimentima treba u morskim lukama´ osigurati dovoljno
prostrana i za brodove lako pristupačne skladišta, Mislim da je pogrešno stanovište,
koje se je ponekad kod pojedinaca isticalo, da natrpanost luke drvenim
sortimentima u ljetnoj turističkoj sezoni djeluju po turizam nepovoljno. Intenzivan
rad, život u luci, promet brodova može interesantnost mjesta samo pojačati
posebno pak kada uočimo da su kupališni rejoni primorskih mjesta od
same luke prilično udaljeni (Novi) te buka luke ne ometa odmor posjetilaca.
Ma kako uporno zauzeli stanovište osiguranja skladišta u morskim lukama,
tehničke i terenske prilike nikada nas neće uslijed same prirode obale, stopostotnb
zadovoljiti. Sa lučkih skladišta, ukoliko ne želimo da nam njihova
prenatrpanost paralizira daljnji dovoz, drvni sortimenti treba uredno i brzo
da odlaze, a po mom najdubljem uvjerenju, to će se riješiti jedino brodovima
koje će biti na raspolaganju poduzeća za iskorištavanje šuma Sušak i kojima
će isto prema vlastitom nahođenju i potrebi disponiratk Ovo je pitanje
potrebno, a danas i moguće naj ekspeditivni je riješiti.


Dr. D. Kabalin/


242