DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 42     <-- 42 -->        PDF

jer sam izvozni put u razrivenoni kršu ne pobire direktno više od nekoliko
desetina metara lijevo i desno od svog planumia
Uticaj udaljenosti šuma od mora na eksploataciju. Velika nadmorska visina
uzrok je daljim problemima eksploatacije. Predio golog krša, računajući


SI. 2. Bukovi trupci u luci Senja, okovani ledom (zima 1946/47).


njegovu širiniu cestama koje od mora ulaze u šume, iznosi 20—25 km i istom
tu počinje šuma. Centri eksploatacije nalaze se, računajući od morske luke,
na 35 ili čak na 4(Mom kilometru.


Ovia(j dugi put treba, pri izvozu šumskih proizvoda, naročito vješto i smišljeno
svladavati, jer treba znati da je za pristup u šume potrebno cestama
dati naročito jake uspone koji često dostižu i do 10°/o na dugim relacijama,
a na pr. cesta Jablanac—Stirovača punih 20 km ima konstantan uspon prema
šumi od 7—9°/o bez predaha.


Ako uočimo (na pr. kod ovog zadnjeg slučaja) da se radi o cesti koja se
penje od mora do na 1.400 m nadmorske visine, ako uočimo da cesta u svojih
prvih 20 km prolazi golim kamenjarom, da temperature u žarkim ljetnim
danima dostižu do preko 50° C, da se u zimi spuštaju do —35° C. i više, poteškoće
bivaju očite. Kamion koji je na takovoj cesti upotrebljen kod izvoza
šumskih produkata) i koji mora 4—5 puta dnevno svladati tako ogromne
visinske razlike pri ekstremno visokim temperaturama, po cestama gdje oštra
kamena podloga nepojmljivo brzo ždere i dovodi do eksplozije automobilske
gume, gdje se i uz brdo radi velikih uspona, a i nizbrdo radi vrlo jakih okuka,
izlomljenosti ceste, pada u smjeru izvoza, mora voziti najjačim brziniama
(prva-druga), takav kamion vrlo brzo propada.


Prilazi koji se gorskim prevojima ogranaka Kapele i Velebita provlače
u pomenute šume malobrojni su i teški, a idući od mora disižu visinu od
1.000—1.400 m nad morem. Ceste Novi—Breze—Stalak, Senj—Vodice—Stalak,


^240