DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 39     <-- 39 -->        PDF

\


podjeljenja. Pomakom ovog prstena po durbinu mijenja se težište pokretnog
dijela sprave i time dobiva željeni nagib koji se očitava na durbinu uz
prsten. Podjela omogućuje direktno očitavanje i namještanje do na 2,5%»,
a procjenjivanjem tih manjih intervala i do I0/"0.


Sprava se postavlja na lagani tronog čime se može postići veća točnost
opažanja. Radi razmjerno laganog viska sprave ova je teško primjenjiva
na otvorenom terenu kod jačeg vjetra. Naša su opažanja izvršena kod
uglavnom mirnog zraka.


Opažanja su izvršena u pravcu prema gore i prema dolje. U račun
su ušle aritmetske sredine ovako opažanih nagiba.


Sprava je ispitana na četvrtoj varijanti između točaka A i B dugačkoj
1091, 53 m za 70 minuta radnog vremena jednog inženjera i jednog pomoćnika.
Prosječna duljina poligonskih strana 55 m. Srednja pogreška
jedinice težine (100 m) za ovu spravu iznosila je


li -´* 0,092 m
Stvarno odstupanje na kraju vlaka — 0,589 m spram maksimalno dozvoljenoga
(izvedenoga pomoću gore navedene srednje pogreške jedinice
težine)


±3 . V H . ± 0,916 m


Tablica 4. daje pregled o frekvenciji pogrešaka v — . Ove su se kretale


u granicama od 0,001 do 0,128 m.


Tablica 4.


preko


0—10 10—20


20 cm


19 1 0


Maksimalna dozvoljena razlika između dva mjerenja jednog kilometra
dužine izračunala bi se sa 1,24 m.


Ekonomičnost


1. Ako se ekonomičnost traži samo u odnosu obavljenog posla, dakle
u odnosu duljine D položene nulte linije i uloženog radnog vremena f
onda bi nam faktor ekonomičnosti e mogao biti izražen kvocijentom
D
* -T - (4)


U tablici 5. izražene su veličine D u km, t u satima, faktor e u km/satu.


2. Ako se traži ekonomičnost osim toga i obzirom na točnost rada,
onda bi nam kao neki komparativni faktor ekonomičnosti možda mogao
poslužiti izraz
E=4± = ž (5)


t li fti


237