DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Vizirajući preko križeva br. 1 i 2 na križ br. 3 tražena je po terenu
slijedeća točka nulte linije koja leži u određenom nagibu spram izlazne
točke. Taj je isti postupak ponovljen do kraja varijante. Ova je bila dugačka
1143,35 m sa 31 poligonskom stranom. Prosječna duljina poligonskih
strana iznosila je dakle 37 m.


Viziranje se preko križeva, po dobivenim rezultatima, pokazuje razmjerno
nesigurno. Izračunata srednja pogreška jedinice težine po formuli
(2), a uz pomoć odstupanja određenih po formuli (1) iznosila je


Težine p uzete su i ovdje sa iznosom —r- gdje je s ušao u račun, u


hektometrima kao jedinici.
Dakle na potezu od 100 m može se prema izvedenom očekivati srednja
pogreška od ± 0,570 m. Uzmemo li dužinu od 1200 m, dakle teoretski uzevši
12 poteza od po 100 m, moglo bi se prema gornjem očekivati srednja pogreška
od


* 0,570 ./.2 = ± 1,972 m
ili maksimalno


* 3-1,972 -* 5,917 m
Za našu drugu varijantu (križevi) iznosilo je odstupanje (nivelacija minus
padomjer) na kraju vlaka + 0,533 m. *


Utrošeno radno vrijeme 95 minuta četvorice pomoćnika.
Maksimalna dozvoljena razlika dvostrukog mjerenja poteza dugačkog
1 km izračunala bi se sa 3 V 2 0,57 V 10 = 7,65 m.


Ova je sprava dala prilično grube rezultate, a uz ulog većeg radnog
vremena. Razlog ovim pogreškama je ponajviše nesigurnost viziranja preko
razmjerno široke ivice križeva. Pogreške opažanja (v = A A — N´ s) sve


50


dene su i ovdje na dužinu od 50 m, dakle množene faktorom— . Ovako do


s


bivene pogreške mogu se svrstati po frekvenciji kako je to pokazano u
tablici br. 2.
»
Tablica 2.


preko


0—10 10—20 20—30 30—40 40—50


50 cm


11 6 5 3 5


1


Ove su se kretale u granicama od 0,006 do 0,785 rn.


235