DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 34     <-- 34 -->        PDF

niveliranje iz sredine, u dva smjera), te obzirom na dobivene rezultate
može smatrati, u odnosu na određivanje visina padomjerom, bespogrešnom.
Iz odstupanja


v = ±h — N-s (1)


određene su po teoriji najmanjih kvadrata pogreške jedinice težine za pojedine
sprave. Za svaku od gornjih sprava utvrđeno je i potrebno radno
vrijeme za određivanje nulte linije između točaka A i B, dakle za uglavnom
jednak potez. Kod padomjera Roubiček, Rost i Starke Kammerer određen
je svaki pojedini nagib uvijek i u pravcu i u protopravcu radi eliminiranja
sistematske pogreške indeksa. Iskazano radno vrijeme odnosi se na određivanje
nagiba između točakaA i B u samo jednom pravcu.


A. Padom jer Roubiček
Građen na principu viska (si. 2.). Stavlja se pomoću malenog kuglastog
završetka u udubinu metalne konzole, koja se učvrsti na motki tako,


da diopteri padomjera budu u visini marke signalne pločice. Viziranje
pomoću dioptera. Okrugli okulairni prorez
ima promjer od oko 0,5 mm što je prema
Stampferu u optimumu po točnost viziranja.
Točnost određivanja visinskih razlika
uz pomoć dioptera kod mirnog zraka iznosi
prema iskustvu (Doležal: Niža geodezija
1921. II — 83) uglavnom -*„ - . Po istom
500
(^ )
autoru debljina niti objektivnog dioptera
nije od tolike važnosti ako se vizira tako,
da je cilj simetrično obuhvaćen (bisekcija).
Jedna oveća mana ovog padomjera leži
u njegovoj tromosti. Padomjer ostaje naime
u ravnoteži ako se za male iznose pomakne
u vertikalnoj ravnini prema naprijed
ili natrag od zamišljene vertikale. U namjeri
da smanjimo ovu pojavu podmazali
smo uljem ležaj padomjera (kuglastu udubinu),
ali ni time nije bila uklonjena. Utjecaj
ove tromosti na određivanje vertikalnog
kuta, ispitan je na jednoj poligonskoj stranici
dužine oko 32 m. Mjerenjem vertikalnog
kuta na toj stranki u oba pravca (svako
u 15 ponavljanja) dobili smo očitanja koja
su kolebala u granicama +1° 30´ do + 2°
05´ (nagibi) dotično u granicama —2° 00´ do
o, 2*
—2° 45´ (protunagilbi). Odavle se ujedno vidjelo
da sprava pokazuje izvjesnu sistemat


sku pogrešku te da će biti potrebno, radi eliminiranja iste, izvršiti mjerenja
nagiba u oba smjera za sve poligonske stranice.


232