DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Prema tome od zadane količine oblovine 7.100 m3 pilana je u drvnoj
masi ostvarila 4.917 m3 gotove robe, što znači da je postigla iskorišćenje
sirovine sa 69% i povećala iskorišćenje sa 4°/o u odnosu prema normativu
(64%), a plan količine proizvoda sa cea 8°/o (4.917 m3 mjesto planiranih


4.555 m3).
No usporedbom vrijednosti planiranog produkta 4.090 sa postignutih
3.090, jer je pilana proizvela robu manje vrijednosti, vidimo da je dotična
pilana u proizvodnom planu podbacila za 1.000 jedinica ili za 24.5%.


Ovakva kontrola evidencije nam daje stvarno izvršenje plana, kako
u količini tako i u vrijednosti produkta.


Dobra organizirana pogonska evidencija pokazat će nam uvijek pravi
uspjeh poduzeća, samo onda ako u sebi sadrži ne samo količinu proizvoda,
nego i njegov kvalitet, te vrijednost izraženu koeficijentom vrijednosti.


Zaključak


Ovaj prikaz ima za cilj da rasvijetli pitanje normiranja rada i evidencije
normi u drvnoj industriji.


Radne norme i norme uopće treba da u svim granama djelatnosti
drvne industrije donesu poboljšanje organizacije rada, da postanu garancija
za izvršenje naših privrednih planova te samim time da dadnu doprinos
industrijalizaciji i elektrifikaciji naše zemlje, o kojim faktorima ovisi životni
standard naroda.


Radne norme, kako smo već napomenuli treba da budu stimulans za
povećanje produktivnosti rada, a to mogu biti samo onda, ako su postavljene
na tehničku osnovu. To postavljanje bio je i cilj ovoga prikaza,


Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić (Zagreb):


KOMPARATIVNA ISPITIVANJA NEKIH PADOMJEBA


Uvod.


Svaki geodetski rad mora biti kontroliran kako se ne bi uvukle grube
pogreške. Najveća dozvoljena odstupanja obično su propisana. Prijeđe li
konkretno odstupanje maksimalno dozvoljeno, smatra se, da mjerenje
(opažanje) ne zadovoljava, t. j . vrlo vjerojatno se uvukla gruba pogreška.


Maksimalno dozvoljena odstupanja izgrađena su na osnovu srednjih
pogrešaka (M). Trostruke srednje pogreške (..) imadu po teoriji vjerojatnosti
toliku malu vjerojatnost, da se obično uzimaju kao maksimalne.
Naprotiv najveća dozvoljena razlika između dva mjerenja uzima se 3M\/2.


Razni padomjeri su također geodetske sprave i rad s njima geodetsko
mjerenje. Naročito se mnogo upotrebljavaju danas u obnovi i izgradnji naše
zemlje. S njima se brzo i jednostavno nalazi kod trasiranja nul linija
(šumske željeznice, ceste, putovi), pa je njihova važnost za šumarstvo
neosporna.


230