DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 31     <-- 31 -->        PDF

porcionalni) i pogonskih troškova (konstantnih) u odnosu na vrijednost
sirovina neznatan. Dakle pretežni dio vrijednosti pilanskog produkta leži
u sirovinama (iako su, sa općeprivredmog gledišta, i sirovine akumulirani rad
ali ne tog pogona), pa je % iskorištenja sirovine (drvne mase) i izbor sortimenata
onaj faktor koji najviše utiče na vrijednost produkta (sortimenata
piljene grade).


Važnost postotka iskorištenje i izbora sortimenata dovela je dotle, da
su za pojedine vrste drva, kvalitete i deblj. razrede postavljene norme (ili
normativi) za iskorištenje i koeficijenti vrijednosti.


Kao koeficijenat vrijednosti uzimamo onaj faktor, koji nam pokazuje
vrijednost najvrednijeg produkta. Na pr. Ako vrijednost blistača iznosi
2.000.— Din, a friza 500.— Din onda koeficijenat vrijednosti friza u odnosu
na blistače izlazi 0,25.


Ovo ćemo razjasniti sa primjerom:
Za neku vrst drva i A klasu trupaca propisani su slijedeći koeficijenti:


deblj. razred. °/o iskorištenja (i) koef. vrijednosti (k) i k
25—29 cm 62 0,83 0,52
30—39 „ 64 0,93 0,60
40 cm i više 66 0,92 0,61
Pretpostavimo da će jedan pogon rezati cijeli mjesec dana tu vrst i


klasu drva i da mu je postavljen slijedeći zadatak proreza:


Količina trupaca Koefici


Iskori-Količina Vrijednost


jent vri


šćenje produkta produkta


3 3jednosti 3


°/o (i) m i m i k


mdeblj. razred


(k)
2.500 25—29 62 1.550 0,83 1.300
1.400 30—39 64 895 0,93 840
3.200 40 i više 66 2.110 0,92 1.950
7.100 64% 4.555 4.950
1


Pogon je dobio slijedeće količine gotovih proizvoda (brojevi su samo
primjera radi).


m3
525
647
326
374
523
287
589
646
Sortiment
a
b
c
d
e
f
gh
k
0,66
0,70
0,80
0,82
0,54
0,60
0,62
0,56
m k
347
453
261
307
824
172
364
362
4917 3090
229