DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 27     <-- 27 -->        PDF

nuli, da je opterećenje cirkulara ovisno o vrsti drva, njegovoj kvaliteti i
načinu rezanja. Ako je kvalitet dobar cirkular ima manje posla i obrnuto.
U kritičnim momentima cirkular i sam može.da postane »grlo« i to onda ako
jarmača pili sa gustim rasponom (tanke daske) i loše drvo. Zato je dobro,
ako se cirkular posebno normira i to po gotovom proizvodu. U jednom
pogonu postavljene su norme za razne vrste raspona — slično kao kod
gatera — ali ne po m3 oblovine nego po prm. gotovog izrezanog materijala,
da bi se radnici pobudili ne samo propustiti veću količinu materijala nego
ju stvarno i obraditi i uputiti na stovarište rezane grade, a ne možda u
podrum (za peć).


Vidi se, da se i tu radi o individualnoj normi, ma da ne u doslovnom
smislu riječi.


No zašto su sve ove norme jarmače, cirkulara i si. ipak individualne
i to u najstrožijem smislu te riječi? Individualne su za to, jer se svakome
radniku pišu procenti od one radne grupe u kojoj je on stvarno toga dana
radio. Jedan radnik može da pripada matičnoj radnoj grupi »A« a da u
njoj ne radi svaki dan, jer ga se prema potrebi mora premjestiti u drugu
radnu grupu »B« ili »C« ... Radi toga on u toku mjeseca može da ispuni
eventualno više norma-dana u drugim radnim grupama nego njegovi drugovi,
koji su ostali u svojoj matičnoj radnoj grupi.


Iza cirkulara za krojenje dolaze razne druge kružne pile i ostala radna
mjesta. Sva ta mjesta mogu imati i svoju vlastitu normu, a mogu biti ukopčana
i u njoj organski najbližu grupu.


Organizacija radnih brigada i takmičarskih grupa unutar pogona


Vrlo je važno pravilno organizovati radne brigade, da bi se stvorilo
međusobno takmičenje, a time povisila produktivnost rada. Broj učesnika u
brigadi nije do sada bio određen nego se pod brigadom podrazumijevala
iskristalizirana radna grupa, vezana istom vrstom posla ili strojem.


U cilju što boljeg takmičenja mogle bi se obrazovati takmičarske grupe
od po 10 učesnika. Dnevni uspjesi pojedinaca, knjižili bi se sam o u njegovu
matičnu grupu, makar oni i ne radili na okupu.


Svaka takmičarska grupa od 10 učesnika imala bi prema tome mjesečnu
normu od 250 norma-dana´ (ako je mjesec 25 radnih dana) i pojedini
učesnici trebali bi postići te norma-dane bilo gdje unutar pogona. Rukovodstvo
bi naravno pazilo da ne razdvaja matične takmičarske grupe bez
naročite potrebe. Te matične takmičarske grupe pazile bi i na disciplinu,
jer ne bi smjele podbaciti postavljenu normu od 250 norma-dana na mjesec.
Ovakav način takmičenja i stvaranja takmičarskih grupa, povoljno bi se
odrazio na cijeli pogon, jer bi se organizacijom takmičarskih grupa uvukla
u takmičenje sva radna mjesta.


Vanjski radovi na stovarištu rezane građe i njihovo normiranje


Stari akordi osnivali su se na starim empirijskim normama. Oni su
imali sasvim drugi značaj i u sebi krili sasvim druge motive, koje mi
danas ne možemo priznati. Pa ipak su i oni dizali proizvodnost rada, jer
su ipak, u odnosu na produkciju prije njih, bili viša forma proizvodnosti
rada i omogućavali dobivanje veće količine proizvoda.


225