DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Tehničke norme i njihova evidencija su siguran pokazatelj izvršenja
proizvodnih zadataka. Iz broja ostvarenih produktivnih norma-sati svaki
dan se vidi kako je tekla produkcija. Pa i onda ako se gotovog materijala
na oko ne vidi, znači da ostvareni norma-sati leže u nedovršenoj robi. Radne
norme su kičma tehničkog rukovođenja, jer one održavaju ravnotežu pogona
i daju mu potrebnu dinamiku.


Radna disciplina i premiranje


Budući da nedolaženje na posao u pogonima drvne industrije, ugrožava
izvršenje radnih planova, a s obzirom na uzajamnu zavisnost pojedinih
radnih grupa (naročito ako su one iz proizvodnih tjesnaca), dolazi do razmjerno
većeg slabljenja produktivnosti nego je to u razmjeru sa izostalim
radnicima.


Radi toga prešlo se na pokušaj, da se i stupanj discipline uklopi u
normu. Kod toga se uzelo da stupanj discipline iznosi 1 (jedan), ako je
radnik bio na poslu svaki radni dan, odnosno ako je izostanak sa posla
opravdan (bolest i si.).


Za svaki neopravdani izostanak sa posla smanjuje se faktor disciplinovanosti
za 0,02 tako da kod izostanka od 1 dana iznosi 0,98; 2 dana 0,96 itd.


Stupanj proizvodnosti ili prosječno izvršenje norme nekog radnika
množi se sa ovim faktorom, te prema tome neopravdani izostanci osjetljivo
slabe prosječno izvršenje norme. /


Pomoćni radni strojevi u pilani i njihove norme


Naša tehnička rukovodstva forsirala su često tzv. kolektivnu normu,
te premiranje po ključu prosječnog izvršenja mjesečnog plana. Kako se taj
plan nije osnivao na tehničkim nego na empirijskim normama, nagrađivanje
nije bilo osnovano na individualnom zalaganju, već je stvaralo tzv. »uravnilovku
« kojoj se socijalistički sistem načelo opire. Zalaganja pojedinaca
nisu dolazila do izražaja i raspoznavanja udarnika išlo je vrlo teško, pa
često i subjektivno. Individualne norme u prvim počecima nisu bile niti
dobro shvaćene, pa se je dosta puta čulo, da su one nemoguće. Pod individualnom
normom ne smije se doslovno shvatiti norma svakog pojedinog
radnika. U pilani gdje rade 4 jarmače u 2 smjene ima mnogo radnih grupa,
koje su organski uzajamno povezane ,ali su ipak u svom djelovanju iako
ograničeno samostalne. Kladari koji dopremaju trupce do jarmače mogu
i treba da imaju svoju normu. Radna grupa na svakoj jarmači treba da ima
svoju normu. Prema tome radne grupe jarmačara mogu da se takmiče
međusobno, ali ne na bazi količine produkta nego na bazi izvršenih normi
(stupnja proizvodnosti).


Prema tome takmičenje se može provesti, kako između pojedinih
radnih grupa u jednoj smjeni, tako i sa grupama druge smjene, jer se ono
osniva na premašenju odnosno izvršenju norme, a ne količine. U radnu
grupu na jarmači ulaze jarmačar, njegovi pomoćnici i odnosači (abrameri).


Iza jarmače dolazi cirkular za krojenje (curihter). Treba pokušatinjemu dati neku individualnu normu, jer je njega teško ukopčati u normu
jarmače, iako se kaže da je jarmača »grlo« proizvodnje. Već smo spome


224