DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Izrezao Norma za 8 sati °/o
jelajelahrast
d 25 m3
a 135 t.m.
b 12 m3 najamni rez
65 m3
270 t.m.
35 m3
38,50%
50,00%
34,00%
stajanje H> sata 6,25%
\ Ukupno . . . 129,00%


Prema tome ovih 129% bilježi se svima radnicima, koji su toigai dana radili
na tom gataru. Još jasnije rečeno, kalendarski, ti su radnici dali svaki po 1 dan
ali stvarno l,29j norma dana.


Tabela takmičenja, koja istodobno služi za obračun normi ima slijedeći
izgled:


Dan Ostva


Prezime %


Red. reno Radnih


i ime izvrš.


br. 1 2 3 1 4 5 31 norma dana


radnika norme


dana


1. A B 1,05 1,04 1,10 1,06 1,15 1,24 30 25 120
2. B A 1,10 1,05 1,02 1,08 1,10 1,24 28 25 112
3. A C 1,00. 0,94 0,89 1,00 1,00 1,23 24 25 96
Prosječni postotak izvršenja norme baza je za premiranje radnika te
se on množi sa brutto zaradom. Radnicima koji nisu izvršili normu ne odbija
se ništa od njihove zarade, tj. dobivaju plaću prema radnim danima, ali se
tehničko rukovodstvo interesira za razloge podbačen ja te premještaja tog
radnika na drugi posao, koji mu više odgovara, ukoliko nema kakovih
drugih momenata.


Kod računanja prosječnog dnevnog učinka prosječni srednji promjer
trupca se računa deduktivnim putem iz zbroja kubatura i dužina svih trupaca,
koji su dotičnog dana ispiljeni. Očitanje se vrši iz tabela za kubiciranje
trupaca.


Ako se vodi uredna evidencija o takmičenju radnika unutar pogona
na bazi stupnja njihove proizvodnosti, tada se na koncu mjeseca pojavljuju
dva važna rezultata:


1. koliko je koji radnik ostvario norma-dana o
2. koliko je koji radnik radio kalendar-dana .
Iz ta dva rezultata dolazi se do stepena proizvodnosti (s) ili prosječnog
procenta izvršenja norme pojedinog radnika, i on iznosi
o
s = ~n~


Da bi se dobio stepen proizvodnosti neke radne brigade treba zbir
ostvarenih norma-dana podijeliti sa zbirom kalendarskih radnih dana svih
radnika, pa je stupanj proizvodnosti brigade


So


s = ~xv


Analogno tome se pronalazi stupanj proizvodnosti cijelog pogona.


223