DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Cijeli posao oko obračuna normi podijeljen je u dvije faze:


1. pogonska evidencija radnih učinaka unutar pilane (pogona) i
2. Dnevni obračun uspjeha pojedinog radnog mjesta i pojedine radne
brigade.
Ad 1. U knjižicu jarmače, jarmačar upisuje broj trupca, promjer,
dužinu i visinu prizme, te vrst raspona tj. broj pila i polovicu njihovog
redoslijeda.


Rukovodioc pilane unosi još vrijeme stajanja i stupanj kvalitete.
Ad 2, Dnevni obračun uspjeha sastavlja se u kancelariji na bazi pogonske
evidencije.
Da bi se jasno vidjelo kako izgledaju bilješke u knjižici jarmače, neka
posluži slijedeći primjer;


\


Knjižica jarmače
Jarmača 42" Datum 25. IV.


Trupca


.
ro J
1
j
dužina!
m
j promjer
cm
sadržaj
m3 Primjedba
i i
251 4,00 58 1,06 Vrst drva: jela
|
1 ´ Raspon: ´/» —
...»
Ukupno 250,00 j 60 70,70 Kvalitet izradbe 1,1


JiL»rmača stajala 1^ sata radi pomanjkanja trupaca.


Obračun norme


Norma za 8 sati i raspon d iznosi ... . 89,4 m3
Izvršeno 70.7 m» tj. 80»´«.
VA sat stajanja 19%>


Ukupno 99°/,)


Budući da kvalitet iznosi 1,1 tj. poboljšam sa 10°/o _
iznosi postotak poboljšanja kvaliteta za izvršeni rad °/o
Sveukupno izvršenje 107°/o


Praktično dijeli se proizvedena količina sa onom koja je normirana za
8 sati, bez obzira, da li je jarmača radila 8 sati ili je unutar radnoga vremena
stajala. Dobijenim procentima pridodaje se vrijeme pretvoreno u
procente.


Svaka norma sadrži 100°/o, pa otuda u 8-satnoj smjeni otpada na svaki
sat 12 5%.


Može da se desi, da jarmača za vrijeme jedne smjene prizmira, potom
ima tzv. povratni rez (reže pripravljene prizme), a unutar radnog vremena
još i stoji. Tada bi imali slijedeći primjer.


222