DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Osnovno je pravilo, da trupci debljeg promjera idu sporije kroz jaram,
pri čemu je mjerodavna ona pila, koja prolazi kroz dijametar trupca. Kod
prizmiranja pomak može biti veći prvo zato, što pile prolaze dalje od
centra, pa nailaze na slabiji otpor, a drugo zato što je finoća reza kod
prizmiranja tolerantnija, jer se taj rez ne odnosi na širinu daske nego na
njene buduće rubove.


Finoća reza t. j . dužina reza (analogno cikloidima t. j . onim sitnim
uvalama što ih nož iskopa za vrijeme svakog obrtaja kod blanjalice) mora
biti ista onakva kakova se zahtijeva za radove u nadnici. Za slučaj odstupanja
rukovodioc pilane će označiti u gaterskoj knjižici koeficijenat ispod
ili iznad 1 (od 0.7 do 1.2), koji se množi sa procentima
količinskog izvršenja norme.


b)) Vrst drveta je važan činioc tim više jer neke vrste drva podleže
individualnom načinu obrade (tvrde listače). U tu svrhu treba postaviti
ljestvicu težine obrade svih onih vrsta drveta, koje se u nekom pogonu
obrađuju. Ta ljestvica treba da sadrži recipročne ekvivalentne brojeve
težine obrade t. j . ona vrst drveta, čija je obrada teža treba imati manji
faktor. Empirijskim putem dobili smo ove faktore


orah i topola 0.8


hrast 1.0


brest i jasen 1.1


bukva 1.15


jela 1.25


Međutim ovo nisu neke konstantne veličine i tu se mora uzeti u obzir
i preodredenost nekog pogona za neku vrst drva. Tako na pr. sve pilane
mekog drva imaju učinak u bukovini za 30% manji nego u jelovini samo
zato jer njihovi sekundarni strojevi i ostali uređaji nisu udešeni za rezanje
bukovine, pa to umanjuje učinak.


c) Stepen mehanizacije uređaja i sekundarnih strojeva (uključivo
kvalitet pila i starost jarmače) m jeste ovaj pokazatelj, koji uz brzinu pile
daje pravu vrijednost kapaciteta jarmače. Stepen mehanizacije 1 (jedan)
ima ona jarmača, koja posjeduje dobar uređaj za pričvršćivanje (španovanje)
trupaca u kolica jarmače i za prihvatanje prorezanog trupca. Taj
stepen može da bude ispod i iznad 1. Jarmače u Josipdolu imaju taj
stepen 1.2, Novoselec-Križ također 1.2, Ogulin 1.1, Delnice 1, Lokve 0.9
(zbog slabih pila), Virovitica (neke jarmače) 0.8 (zbog sekundarnih strojeva)
i t. d.


Konačno valja napomenuti, da se norma za rezanje već gotovih prizama
ne računa u m3 već u t. m.


Normiranje jarmače u praksi


Da bi sve pilane mogle bez teškoća izraditi norme, te da bi se izbjeglo
suvišno računanje sa formulama, svedene su sve norme jarmača na temeljne
norme na bazi čisto teorijske brzine jarmače / mlsek, koja praktično
ne postoji.


218