DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu.
Uprava i uredništvo: Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2, telefon 36-473
Godišnja pretplata na Šumarski list iznosi 180.— dinara. Studenti šumarstva, kao
i učenici Srednjih i nižih šumarskih škola plaćaju 90.— dinara. Pojedini broj 15.— din.
Čekovni račun: 4-956.034


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Urednik:
Ing. Roko Benić


Članovi Redakcionog odbora u Zagrebu:
Ing. Zlatko Bunjevčević, ing. Dušan Klepac, ing. Ilija Lončar, Dr. Zlatko Vajda,
Dr. Aleksandar Ugrenović.


Upozorenje saradnicima!


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj strani i sa strane ostaviti slobodan prostor od tri prsta širine.
Izbor dijalekta i .pisma prepušta se piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisani. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno


riložene. Crteži neka jbudu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo ha . lartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju. Honorar iznosj za članke i originalne radove 200.— Din,
a za prijevode, recenzije i si-1(00.— Din po štampanoj stranici. .Separati i otisci moraju
se zasebno naručiti, pravovremeno prije´-izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


Cjenik oglašivanja u S. L.


1/1 stranka 2.000.— din
1/2 „ 1.080.— „
1/4 „ ........... 500.— „
i t. d.


Kod višekratnog oglašivanja poseban popust!


NARUČITELJIMA
»DŽEPNOG ŠUMARSKOG PRIRUČNIKA«!


Redakcija i štampanje najavljenog
»Džepnog šumarskog priručnika-kalendara«
još nije dovršena!
Uprava će nastojati da priručnik svakako
iziđe do konca o. g.