DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

.


predvidjeti kod koje karike u tom lančanom sistemu mogu nastati proizvodni
tjesnaci i kako ih treba proširiti, da bi se održao potrebni ritam.
Glavni regulator za sve slučajeve su radne norme, t. j . određivanje vremena
za pojedine radne faze.


Posmatramo li tehnološki proces u pilani vidjet ćemo, da se radne
grupe počam od kladara (radnika na sladištu trupaca) razvijaju progresivno
t. j . u formi lepeze, jer se od trupaca kao osnovne sirovine dobijaju
mnogobrojni poluproizvodi (razni sortimenti rezane građe, otpaci, piljevina).
Pošto je proizvodnja pojedinih sortimenata u nejednakom razmjeru


— zbog različnosti sirovina — to je i opterećenje pojedinih strojeva nejednako.
U lančanom sistemu diktira radni tempo prvi radni stroj ili prvo
radno mjesto. I u manje izrazitom lančanom sistemu ravna se intenzitet
na isti način, ali je uzajamno pobuđivanje moguće i obrnutim redoslijedom.
Ako uzmemo za primjer jednu manju pilanu, primjetit ćemo, da od dobrih
kladara zavisi dobar rad jarmačara. Ali dobar rad jarmačara jednako
zavisi i od dobrih cirkularista, iako su oni jedna karika dalje. Treba podvući,
da se jarmačari žure i promišljeno rade i onda ako je na njih izvršen
uticaj bilo pritiskom od kladara ili usljed neke vrsti vakuuma od strane
cirkularista. No pošto je konstrukcijđm pojedinih strojeva određen njihov
kapacitet, osnovno radno vrijeme neda se ubrzati nego se mogu umanjiti
samo razni vremenski gubitci, te time povećati iskorištenje strojeva.


Vidjeli smo, da i kod proizvodnosti rada djeluje sličan zakon kao
onaj o komunicirajućim cijevima, jer se tempo rada brzo rasprostire kroz
sva radna mjesta. Da bi se radnici zainteresovali za ostvarenje proizvodnje,
i da bi mogli pratiti ne samo stepen svoje vlastite proizvodnosti nego
i stepen ostvarenja plana cijelog pogona, koji rezultira iz komponenata
stepena proizvodnosti pojedinaca, socijalistički sistem rukovođenja privredom
uveo je radna takmičenja, kojima je baza radna norma. Vidimo,
da norma nije samo statičko oruđe za privredno plan, nije samo neka
vrst mjere. Ona je dinamična; ona je u višestranom vidu pobuđivač za


ubrzavanje postavljenog plana.
za veću produktivnost rada.
Prema tome radne norme su stimulans
Uglavnom imamo dvije vrste radnih normi:
a) iskustvena (empirijska) norma,
b) tehnička norma.
Kod nas je bila udomaćena empirijska norma, koja bazira na stati


stičkim podacima; otuda joj «foš naziv: statistička norma. Ova norma je
nepravilna, jer ona uzima u obzir samo iskustvo od ranije, ne obazirući
se na to, da li su uslovi rada i organizacija radova bili pravilno postavljeni.
Na njoj su se temeljili i dosadašnji akordi.


Tehnička norma bazira na temeljitom proučavanju tehnološkog procesa
proizvodnje, organizacije rada, studiju vremena kao i svih ostalih
faktora, koji se odnose na radnike, postrojenja, higijensko-zaštitne mjere
i t. d. Ona se postepeno uvodi u sve grane naše industrije, pa u najskorije
vrijeme treba da bude uvedena i u sve pogone drvne industrije.


214