DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Preduslov za ekonomičan rad, ma gdje se on vršio jeste pravilna organizacija
svih radnih mjesta. Drugim riječima treba izvršiti funkcionalnu
podjelu rada na racionalnoj osnovi tako, da se uz minimalni gubitak radne
snage i vremena, te uz najbolje iskorištenje sirovina i pogonskog materijala
postigne maksimalni učinak.


Racionalizacija rada može se izvršiti tek nakon izvršenog studija vremena
i postavljanja radnih odnosno vremenskih normi. Racionalizacija
pretstavlja bolje iskorištenje sirovina i vremena bez investicija; u njoj
je skrivena latentna rezerva vrijednosti. Otuda pojačana težnja svih privrednih
rukovodilaca, da se najšire narodne mase upoznaju sa osnovama
racionalizacije.


Neosporivo je, da je lakše organizirati jednostavniji posao nego složeni,
jer je u jednostavnom poslu manje komponenata tako — da im se
smjer već napamet može odrediti. Kod složenijih radova dolazi u pomoć
studij vremena — analiza rada — dakle raščlanjivanje složenih radova
na radne operacije, radne stupnjeve i radne zahvate. Raščlanjivanjem iz
najsloženijih radova dobivamo sasvim proste i jednostavne radove,


Raščlanjivanje rada na njegove sastavne elemente omogućuje da se
ti elementi (stupnjevi, zahvati, operacije) vremenski mjere kod različitih
metoda rada i kod raznih vrsta njegove organizacije. Time dolazimo u
mogućnost, da pronađemo najbolji način rada i najpravilniju njegovu
organizaciju.


Kod same organizacije posla važna je i količina istovrsnog rada, gdje


pojedina radna mjesta za duže vrijeme rade isti posao. Ne samo da je


rad u ovom slučaju brži zbog automatizacije kretnji, nego je on napredniji


i zbog smanjenja pripravnog vremena. To je dovelo do serijske proizvodnje


i tipizacije. Koliku ulogu ima t. zv. pripravno vrijeme vidi se iz jednog


sasvim običnog primjera iz svakidašnjeg života. Vadimo li voznu kartu za


50 ili 500 km. dalek put morat ćemo jednako čekati na kartu. Ako je to


vrijeme 50 min., onda je u prvom slučaju na svaki km. 1 minuta, a u dru


go mslučaju samo 1/10 min.


Da bi pogon kao cjelina bio racionalan, mora preduslov racionalnosti


ispuniti svaka njegova jedinica. Svaka ta jedinica (radna grupa ili radno


mjesto) radi po izvjesnom ritmu, koji važi za cijeli pogon. U lančanom


sistemu rada taj ratim je postao osnovni imperativ.


Naša drvna industrija (pilane) ima ne potpuno zaokruženi lančani


sistem: radna mjesta su u neposrednoj uzajamnoj zavisnosti, ali su tehnički


nedovoljno usavršena. Za pravi lančani sistem važi osnovna odlika, da tu


nema ni privremenih uskladištavanja između pojedinih radnih mjesta, nego


se predmet obrade nalazi stalno u pokretu s jednoga na slijedeće radno


mjesto. U većini naših pilana odvija se proizvodni proces doduše konti


nuirano, ali zbog pojave t. zv. »proizvodnih tjesnaca« nastaju nagomila


van ja unutar radnog procesa. Ti proizvodni tjesnaci ili »grla« u većini


slučajeva pretstavljaju neizbježnost, koja je uslovljena raznolikošću siro


vina, promjenom načina prerade i ostalim faktorima, koji su često van


domašaja rukovodstva pogona.


Proizvodni tjesnaci mogu nastati, ali ne smiju da iznenade tehničko


rukovodstvo t. j . za svaku vrst rada i za svaki radni nalog treba unapred


213