DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Plavljenje i splavarenje


Trupci se dopremaju do pilana najčešće plavljenjem po mnogobrojnim
rijekama, koje sve teku u smjeru od zapada prema istoku odnosno jugoistoku.
Tek manje količine trupaca dopremaju se željeznicom odnosno
kamionima.


Plavljenje i splavarenje obavljaju naročito za tu svrhu osnovane
zadruge, koje se ovim poslom bave već decenij ama. Ovih zadruga ima u
zemlji oko 150 sa približno 39.000 radnika i namještenika. U 1946. godini
splavareno odnosno dopremljeno je 9,400.000 m3 pilanskih trupaca i ostale
tehničke oblovine (osim pilanskih trupaca, to je uglavnom celulozno drvo,


SI. 3. Trupci u pristaništu pilane djelomično uvezani lancima.


koje se doprema kao oblovina). Troškovi plavljenja iznosili su 1946. god.
prosječno 40.— din po 1 m3 za cijelu Švedsku (od ubacivanja u rijeku dc
pilane).


Rad zadruga odvija se obično u jednoj rijeci ili slivu, te zadruga preuzima
na transport drvni materijal bez obzira na vlasništvo i odredište.
Oblovina se usput prema oznakama — žigovima — dijeli i otprema na
pojedine pilane.


U svibnju i lipnju sve su rijeke pune drveta, a pored pilana i tvornica
celuloze, prostrane površine su pune trupaca i celuloznog drveta.


Trupci koji se plave mahom su sitnih dimenzija, što je uslovljeno
sastavom švedskih šuma. Prosječni promjer pilansikih trupaca splavljenih
1946. god. iznosio je 23 cm.


Dopremanje trupaca do pilane vrši se pod korom.


150


*