DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Tabela 3. Sastav lisnatih šuma Bugarske (u °/(f površine).


Vrste drveta


Sume
Hrast Bukva Grab smjesa: bukve
graba i dr.
smjesa jasena
i brijesta
L Državne 37 51 1 9 2
2. Općinske 17 57 1 24
Svega 27 53 2 17 1 1
Tabela 4. Srednji godišnji prirast po ha.


Srednji prirast


Red. br. Šume


po ha ms


1. Četinjače 2,9
2. Listače (visoka šuma) 2,6
3. Listače (niske šume) 1,7
Srednje 2,11


Šume četinjače zapremaju isključivo južne dijelove države, Rodope, Rila, Pirin
i dr. U Staroj Planini se nalaze bukove šume a u istočnim dijelovima i u Strandža
planini pred ovim vrstama dolazi hrast.


R. Benić
c?L it ii u tß zaUviivdaoStoa


ZAKON o ŠUMSKOJ NARODNOJ MILICIJI


Na ovogodišnjem proljetnom zasijedanju (28. travnja o. g.) Narodna skupština
FNR Jugoslavije donijela je Zakon o šumskoj narodnoj miliciji.
Zakon je objavljen u 36 broju Službenog lista FNR Jugoslavije, dana 1. svibnja
1948. Kako je ovaj zakon vrlo važan za čuvanje šuma donosimo ga u cijelosti:


ZAKON O ŠUMSKOJ NARODNOJ MILICIJI


Član 1.
Osniva se šumska narodna milicija kao posebna grana narodne milicije.
Šumska narodna milicija je izvršni organ državne uprave za čuvanje šuma.


Član 2.
Šumska narodna milicija izvršujući zadatke čuvanja šuma, dužna je:
1) da poduzima mjere predviđene Općim zakonom o šumama i drugim propisima
u svrhu čuvanja šuma od šteta koje nanose ljudi i stoka;
2) da poduzima i kontrolira izvršenje općih i posebnih mjera sigurnosti protiv
šumskih požara, kao i izvršenje mjera za gašenje tih požara predviđenih Općim zakonom
o zaštiti šuma od požara i drugim propisima;


189