DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

STATISTIČKI PODATCI SASTAVA BUGARSKIH ŠUMA


(Prema članku Dr. J. Duhovnikova)


Ukupna površina bugarskih šuma po podacima za 1937./38. god. iznosi 3,333.100 ha.
Od ove površine otpada na uređene šume samo 31°/o, a u odnosu kako se to vidi u
tabeli 1.


Tabela 1. Procentualni odnosi pošumljenih površina uređenih šuma
po klasama starosti.


Dobni razredi


Šume I . II III IV V VI VII
1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101—120 120 i
g g g ft g viae g


C e t i n j a č e


1. Državne 14,4 .21,1 21 11,1 1 18,3 6,1
2. Općinske 11 20,1 33 17 10,0 9,0
3. Privatne 13 29 .. 17 ´ 1 7 1
Svega 13 26 26 13 15 7
" Listač e
1. Državne 3 5,0 11,0 I. 18,0 22 20,0 21
2. Općinske 10,8 16,8 17,5 18,5 16,5 16,4 3,5
3. Privatne 5,0 32,0 30,0 1 11 40 18,0 — :
Svega 6,0 10,0 14,0 | 18 19 18,0 15,0


Tabela 2. Sastav četinjastih šuma.


Vrst drveta u %


Šume


bijeli
crni mješovite


smreka jela molika Listače


bor
bor sastojine


1. Državne 63,3 28,5 2,1 0,7 0,4 2,9 2,1
2. Općinske 53,0 32,0 6,0
3,0 6,0
3.
Privatne 17,0 68,0 5,0 6,0 1,0 3,0
Ukupno 55,3 33,7 3,7 1,0 0,9 2,6 3,3
4\


Srednji obrast u četinjastim šumama iznosi: državne 0,58, općinske i druge javne
0,50 i privatne 0,60 ili ukupno za sve oko 0,6.


Srednji obrast lisnatih šuma: državne 0,69, općinske i druge javne 0,64 i privatne
0,60 ili svega oko 0,7.


Prema gornjim podacima izlazi: 1. Raspored dobnih razreda u šumama Bugarske
je nenormalan a naročito kod četinjača; 2. Uzevši u obzir srednji obrast 0,6 za četinjače,
a 0,7 za listače čistine zapremaju oko 8%´ površine četinjastih šuma i oko 5%
površine šuma lisnatog drveća.


188