DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

POŠUMLJAVANJE U SSSR-U


(prema Biltenu MIZ-a br. 3 — 1948)


*


Pošumljene površine SSSR-a iz godine u godinu se povećavaju. Ovoga
proljeća, pošumit će se u SSSR-u 230.000 ha sa 2 milijarde sadnica raznih vrsta
drveća a u glavnome sa borom, smrekom, hrastom, topolom, no takođermandžurskim orahom i ostalim vrstama hrastova, te eukaliptusom. Ove godine
biti će u SSSR-u zasađeno 1 milion sadnica eukalipta u subpropicima Crnomorskog
i Kaspijskog primorja i to od vrsta dobivenih križanjem, koje sa
uspjehom podnose hladnu klimu a zadržavaju tehnička svojstva australskih
eukaliptusa.


Ovako veliki zadaci pošumljavanja mogu se izvršiti samo mehanizacijom
radova na pošumljavanju. Konstruktor Nedaševski, koji radi u institutu za
agromelioracije i šumarstvo u Harkovu, konstruirao je specijalni stroj (sadilicu)
za sadnju sadnica šumskog drveća. Za vuču sadilice služi traktor, a njezin
kapacitet sa dva radnika iznosi dnevno 4 ha površine.


R. Benić
ZAKON O NACIONALIZACIJI
OPĆINSKIH I OSTALIH OPClH I PRIVATNIH ŠUMA U BUGARSKOJ


(prema Biltenu MIZ-a br. 3 — 1948)


Kako javlja list »Rabotničesko delo«, vlada Bugarske narodne republike
donijela je zakon a nacionalizaciji šuma, kojeg je usvojilo Narodno Sobranje.
Prema navedenom zakonu nacionaliziraju se sve šume, šumski pašnjaci i ostale
šumske površine, koje su se do sada nalazile u vlasništvu općina, manastira,
crkava i škola. Nacionalizacija obuhvaća i zgrade, te inventar, koji služi
šumskom gospodarstvu. Bivšim vlasnicima šuma: mjesnim narodnim odborima,
manastirima i školama, vlada će svake godine doznačivati čisti prihod nacionaliziranih
šuma. Stanovništvo, koje se snabdjevalo u ovim šumama sa građom
i gorivom, zadržava svoja prava, ali u okviru gospodarskog plana.


Prema zakonu o privatnom zemljišnom posjedu, zemljoradnici mogu
posjedovati u šumovitim rajonima do 10 ha, a u poljoprivrednim rajonima do
6 ha šume. Nezemljoradnici pak mogu posjedovati 6 odnosno 3 ha šume. Površinu,
koju pojedinci posjeduju iznad ovoga maksimuma otkupljuje država
izdavanjem 2% obligacija. Vrijednost ustanovljava naročita komisija.


Prema zakonu »o upravi i iskorišćavanja privatnih šuma«, sve privatne
šume učlanjuju se u zadruge. U šumskim zadrugama zadržavaju vlasnici
idealni, a ne realni dio.


R. Benić
».... .... ....... ............., .... .. ....... . ..............
.... . . ...... .........., ..... ... ..... ..... .. ......... .....
..... ........ To je ...... ..... ...... . .. . ...... ......... .. ..
je .... ....... ............. .........« (.... — ....... .... ......
1948).


187