DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 42     <-- 42 -->        PDF

tSticpeeiijtt


UTJECAJ MODRENJA NA TEHNIČKA SVOJSTVA DRVETA


Modrenje čamovine česta je pojava kod nas. Poznato je da je modrenje
posljedica napadaja gljiva roda Ceratostomella (po novijoj nomenklaturi roda
Ophiostoma). Gljive se iz toga roda hrane škrobom, šećerom i bjelančevinom,
dakle sadržajem stanica (Miinch). One za svoj razvoj traže minimum zraka i
minimum vlage. Miinch je istraživanjem utvrdio, da gljiva Ceratostomella
coerulea ne može se više razvijati ako sadržaj zraka padne ispod 15%. Ova
granica nije konstantna. Ona se mijenja za svaku vrstu gljive. Tako su Colley
i Rumbold utvrdili napadaj gljive Ceratostomella pilifera na Pinus taeda kod
sadržaja zraka od 19%. Prema nekim istraživanjima optimum zraka za razvoj
gljive leži kod 40%. Razvoj gljive je onemogućen kada sušenjem stepen vlage
drveta padne na 24 do 28%.


Do nedavna je bilo sporno pitanje utjecaja modrenja na tehnička svojstva
drveta. Jedni su tvrdili, da je modrenje samo estetska greška i da ono nema
nikakvog utjecaja na tehnička svojstva drveta. Drugi su dokazivali da modrenje
loše utječe na tehnička svojstva drveta. Novija istraživanja utvrdila su
da je utjecaj modrenja na tehnička svojstva minimalan. Taj se upliv očituje u
slaboj mjeri tek ako proces modrenja traje cea 6 mjeseci.


Ovdje donosimo pregled rezultata istraživanja koje je izvršio Jalava.* On
je istražio upliv modrenja borovine na čvrstoću. Istraživanje je izvršeno na


Borovina


s v o´ J ST V o .. J a) zdrava b) modra
— X 100
a
%
Čvrstoća pritiska (kg/cm2)
Granica proporcionalnosti (kg/om?) . .
Modul elasticiiteta (kg/cm2)
Volumna težima kod 0% vlage (g/em3) .
199,3
155,3
130.500
0,444
190,2
146,2
132.700
0,443
95,4
101,6
99,8
Čvrstoća savijanja (kg/cm2)
Granica proporcionalnosti (kg/cm2) . .
Modul elasticiteta (kg/cm2)
Volumna) težina kod 0% vlage (g/cm3) .
438
31175
92.400
0,451
423
230,8
91.500
0,447
9i7,7
106,1
99,0
99,1
Čvrstoća cijepanja
a) u rad. ravnini (feg/cm2) ..... .
b) u tang. ravnini (:kg/cm2) . . .
33,7
33,8
34,0
33,7
100,9
99,7
Tvrdoće (Janika-Brinell)
a) radijalna (kg/cm2)
b) tangencijalna (kg/cm2)
c) frontalna (kg/cm2)
, ,,. 151,7
163,7
163,3
149,2
156,6
161,6
98,4
95,7
99,0
Volumna težina kod 0% vlage (g/cm3) . 0,446 0,442 99,1


* Holz VI, 8/9, str. 2211—230, Berlin 1943.
184