DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 28     <-- 28 -->        PDF

hrasta lužnjaka i graba, koje će u izmj©njenim ekološkim prilikama bolje
uspijevati.


4. Ukoliko neće biti moguće, da se paša stoke po šumama potpuno
obustavi, svakako će je trebati znatno ograničiti i racionalizirati, što je
dalkako povezano sa unapređenjem stočarstva. Po šumu nije štetna, nego
naprotiv korisna jedino paša žira, ukoliko se ona provodi pravilno, te
ukoliko se ne goni u šumu stalno na jednu te istu površinu preveliki broj
životinja. Bez pravilnog rješenja pitanja paše neće biti moguće provesti
mnoge vrlo važne i odlučne šumsko-uzgoj ne i zaštitne mjere.
Od poznatih represivnih »aštitmih mjera, koje se poduzimaju kada se
štetnik već pojavi, navodim ove:


1. Treba ustanoviti one šume u kojima gubar stalno živi, te se kad
nastupe povoljne prilike, lahko i brzo razmnaža. U tim šumama treba
redovno svake jeseni i zime organizirati uništavanje gubarovih legala, te
sva legla uništiti i onda, kada se ona nalaze pojedinačno po pojedinim
međusobno udaljenim stablima.
2. Radi suzbijanja gradacije zlatokraja, treba iz blizine rubova šuma
ukloniti sva solitama stabla, Uz to je svaikako potrebno, da se u čitavom
području organizira redovno čišćenje svih voćnjaka od zapredaka zlatokraja.
Važno je da se to čišćenje najsavjesnije provede i onda, kada se ti
zapretci nalaze tek rijetko na pojedinim stablima.
3. Da se spriječi širenje krasnika, strizibube, potkornjaka i drugih
štetnih insekata, treba redovno svakog proljeća sve sastojine temeljito
pregledati, te iz njih odmah ukloniti sva već u pola osušena stabla, kao i
stabla bolesnog izgleda sa klorotičnom bojom lišća. Takova stabla treba
što prije posjeći, odmah okorati i koru spaliti.
Sve navedene represivne mjere suzbijanja štetnika mogu biti samo
onda efikasne, ako se provedu pravovremeno, t. j . dok se štetnik nalazi u
latenci, ili je tek u prvoj godini gradacije. Kasnije, kad ogromne množine
gusjenica navale na sumu, preostaje samo pokušaj, da ih se uništi otrovnim
sredstvima iz zraika. Pri tom se mora imati u vidu, da je ovaj način
uništavanja štetnika — kada i uspije — dvosjekli mač, jer uz gusjenice
nestaju iz šumske zajednice milionj korisnih životinjica i mikroorganizama.
Ovakav postupak izravne obrane smjeti će se opreznd primjenjivati tek u
bezizlaznim slučajevima, za koje se ustanovi, da bi štete bile osjetljivo veće
kada se taj postupak ne bi proveo. U najnovije vrijeme polaže se velika
nada u DDT preparat, koji kao prah ili kao tekućina raspršena u sitne
maglovite čestice, uzrokuje kao kontaktni otrov — gotovo 100 postotnu
smrtnost insekata; pred drugim otrovima ima tu prednost što ne ugrožava
život ptica i drugih toplokrvnih životinja. Ukoliko nam pokusi na suzbijanju
gusjenica s tim preparatom dadu pozitivne rezultate, dobiti ćemo sigurno
sredstvo za uništavanje gusjenica i spriječavanje golobrsta, koje ćemo moći
primjeniti onda, kada sve redovne preventivne i represivne šumsko-zaštitne
mjere zataje.


Da zaštitimo posavske i donjo-podravske lužnjakove šume od opasnosti,
koje im već nekoliko posljednjih decenija stalno prijete, a mjestimice
uzrokuju i njihovo potpuno i brzo propadanje, treba što prije pristupiti
provedbi radikalnih preventivnih mjera, koje moraju biti ne samo pro


170