DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Sortimenti piljene grade


Smrekovina i borovina pile se u Švedskoj u istim dimenzijama, a
uglavnom se izrađuju daske i planke u engleskim mjerama, jer je grada
namijenjena većinom eksportu u Veliku Britaniju.


Velike pilane sortiraju gradu na US (umsorted), V. i VI kl. Unsorted
odgovara približno našem predratnom sortimanu I/VI ukoliko se maše drvo
može usporediti sa švedskim. Ovako sortirana grada sprema se za izvoz.
Manje pilane, koje rade uglavnom za lokalno tržište, sortiraju gradu po
klasama ili prema namjeni. Švedska ima znatan broj malih pilana koje
mjesto jarmače imaju cirkularmu pilu, što je moguće obzirom na tanke
dimenzije trupaca. Inače i ove pilane su mahom mehanizirane sa transporterima
između pojedinih strojeva. Grada, koju izrađuju ove pilane
većinom je slabije kvalitete i služi samo za domaću potrošnju.


Pilanska produkcija Švedske


Prema statističkim podatcima, kretala se pilanska produkcija četinjara
u godinama 1926.—1944. u Švedskoj ovako:


PROIZVODNJA PILJENE CET. GRADE


Sortimenat


Neblanjane Blanjane


Proizvodnja Kratka roba: Jede J


u godini: daske i planke: daske i planke:


9


m


1926-30 (prosj.) 4,221.000 1,662.000 208.000 147.000
1931-35 „ 3,505.000 1,630.000 120.000 43.000
1936-40 „ 3,746.000 1,705.000 92.000 43.000
1944 2,640.000 (1,243.000 46.000 33.000


Izvoz piljene četinjaste grade iznosio je:


IZVOZ PILJENE CET. GRAĐE


Sortimenat


Izvoz u
godini
Neblanjane 1 Blanjanedaske i daske iplanke planke
1 Kratk
roba4 Grede i
gredice
Sandučni
dijelovi
neblanj.
Sandučni
dijelovi
blanjani
m9
1938 2,143.000 747.000 40.000 93.000 218.000 34.000
1944 630.000 10.000 50.000 42.000 25.000
1945 2,358.000 264.000 3.700 53.000 51.000 19.000


U pilanama i saodučarama švedske radilo je 1944. god. 30.000 radnika,
a u cijeloj mehaničkoj preradi drveta 67.000 radnika i namještenika.


Sam ovaj broj zaposlenih radnika i namještenika u drvnoj industriji,
uzevši u obzir stupanj njezine mehanizacije, govori nam o obimu i značaju,
koji ima u Švedskoj drvna industrija uopće, a pilanarstvo napose.


T67