DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

SI. 20. Skladište građe — mostna dizalica.


a prednost ovoga načina je očigledna, budući da onemogućava zaglavljivanje
otpadaka u jarmači. Svi trupci bez obzira na promjer prizmiraju se
na prvoj jarmači. Prizma prolazi kroz jarmaču, kraći okrajci i okorci propadaju
u prizemlje, a daske izvan prizme putuju preko val jaka do pila za
kra jačanje. Sama prizma zastane među pločama vodilicama, dok je ne
potisne slijedeća prizma. Na taj se način postiže istovremeno kretanje
prizme i postranog materijala na transporteru.


Na drugoj jarmači postupak je isti. Okrajci i onaj dio otpadaka, koji
se ne mogu dalje preraditi propadaju u prizemlje i preko transportera


Si. 21. Skladište građe — stepenasta skela.


163