DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

mjeseci onemogućen, grada se suši prirodno u vitlovima, da bi se uštedilo
gorivo.


Skladište rezane građe


Grada se slaže bilo na otvorenom prostoru u vitlovima, bilo u magazinima.
Na samom skladištu rezane s>rade postoje razni pomoćni uređaji.
Na otvorenim skladištima nalaze se elevatori za dizanje grade u vitlove,
a za skidanje dasaka sa vitlova postavljene su naročito stepenaste skele.
Preko stepenastih skela padaju daske na transporter na dnu vitla, koji ih
prenosi do mjesta utovara (broda ili vagona). U velikim pilanama postoje
i mostne dizalice preko cijelog skladišta po širini i dužini. Daske dolaze
iz sortirnice složene na vagonetima sa postavljenim letvama između redova.
Dizalicom se, u prvom redu, skida pomični krov sa vitla, a zatim cijeli teret
vagoneta, kako je složen postavi na vitao i opet pokrije krovom. Sav ovaj
posao vrše samo 1 do 2 radnika.


SI. 19. Otvoreno skladište građe.


Umjetno sušena građa, ukoliko se neposredno ne otprema, dolazi u
magazine, koji također imaju mehaničke uređaje za slaganje. Grada se na
ulazu u magazin eleva torom diže do pod krov, gdje je prihvaća transporter,
koji je prenosi uzduž magazina do vitla, a ovdje se preko stepenaste skele
spušta do visine vitla i slaže. Prilikom otpreme dasaka iz magazina, spuštaju
se sa vitla preko stepenaste skele do dna magazina i uzdužnim transporterom
otpremaju na kraj magazina. Odavle se prenose do mjesta gdje se
pripremaju za transport, po potrebi režu i prerezu ju te preko kosog elevatora
tovare na brod odnosno vagon.


Način tada u pilani


Okorani i pripravljeni trupci, koji se nalaze u bazenu, dopremaju se u
jarmaču sa debljim krajem naprijed. Za pilenje trupaca sa debljim krajem
naprijed nema poteškoća, jer se uravnavanje vrši svjetlosnim uređajem,


162


"V