DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ispred druge jarmače nalazi se sistem valjaka od tri spojena valjka, koji
daju prizmi potrebni pravac. Jedan od tih valjaka ima navoje u lijevo, a
drugi u desno, dok treći srednji pokreće prizmu u pravcu jarmače. Dizanjem
jednoga od dva skrajnja valjka, pomiče se prizma lijevo ili desno,
a i ovdje za uravnavanje služi svjetlosni uređaj. (Vidi si. 14).


Iza druge jarmače nalaze se transporteri, koji prenose ispaljenu gradu
u sortirnicu, a pastrami materijal otprema se poprečnim transporterom do
dvostruke pile za krajčenje.


5. Dvostruka kružna pila za krajčanje. Ova pila prikazana je na si. 15.
Pila je velikoig učinka i ima mogućnost da okrajči sav materijal (okrajke),
koji dolaze sa prvog i drugog gatera. Brzina pilenja (pomak) iznosi 30 do
50 m u minuti. Pogon ove pile vrši elektromotor od 35 KS. Razmak pila
podešava se pneumatskim ili hidrauličkim putem, a pred pilom se nalazi
radi uravnavanja, aparat za svjetlosno uravnavamje.
Okrajčene daske odlaze transporterom u sortirnicu, dok otpatci krajčanja
propadaju u prizemlje, gdje ih prihvaćaju drugi transporteri i dovoze
do mlina za usitnjavanje za proizvodnju celuloze, odnosno ploča vlaknatica,
ili do strojeva za daljnju preradu u letve i dijelove sanduka. (Vidi si. 16).


Raspored radnih mjesta u pilani na spratu je slijedeći: jedan gaterist
na prvoj jarmači, jedan gaterist na drugoj jarmači, jedan radnik kod pile
za krajčanje i jedan radnik za otklanjanje eventualnih zastoja. Prema tome
na spratu se nalaze u garnituri svega 4 radnika. U prizemlju se nalaze 3
do 4 radnika, ako se vrši prerada otpadaka za samdučne dijelove ili za
stolariju, a ako se otpatci pripremaju za celulozu samo 1 do 2 radnika.
Osim ovih radnika uz pilamski trijem vezan je jedan brusač, te jedan
pomoćni radnik za podmazivanje strojeva i si.


Sortirnica


Sortirnica je dugačka zgrada (40 do 50 m i duža) podignuta oko 2,5 m
iznad terena. Svojom dužom stranom sortirnica je postavljena u kutu od
90° prema zgradi same pilane. Gotova građa dolazi u sortirnicu transporterima,
i tu je prihvaćaju lančani transporteri, koji se kreću duž sortirnice.
S jedne ili s obje strane sortirnice nalaze se vagoneti na koje se
tovari građa stanovitog sortimenta.


Na početku sortirnice stoji stručnjak za sortiranje i pored njega prolaze
daske nošene lančanim transporterom. On svaku dasku obilježava
oznakom kvaliteta ili namjene. Duž sortirnice nalaze se 2 do 3 radnika,
koji preko valjaka skidaju daske i postavljaju na vagonete. U samoj
sortirnici nalazi se s lijeve i desne strane po jedna kružna pila, koja služi
za uklanjanje eventualnih grješaka, ukoliko su iste promakle prilikom rada
u pilani.


U nekim pilanama je sortiranje djelomično mehanizirano. Vagoneti za
utovar sortirane građe nalaze se ispod sortirnice (a ne pored sortirnice
kao naprijed). Daske putuju transporterom pored sortirera. Kraj sortirera
nailazi se ploea sa tasterima za svaki od predviđenih sortimenata. Kada
sortirer odredi kvalitet daske pritisne odgovarajući taster i kada daska na
svome putu dođe do određenog mjesta, poluga, koja je dobila impuls preko
tastera, smakne je sa transportera na vagomet, koji se nalazi ispod sortir


160