DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Mehanizam kolica sastoji se uglavnom iz tri zupčanika, kojima se
trupac okreće i postavlja u položaj potreban za pilenje, a sa gornjim
zupčanikom se trupac učvršćuje. Kolica se posebnim mehanizmom, pritiskom
pedala kreću prema jarmači ili u suprotnom smjeru. — Na zadnjem


SI. 14. Valjci pred drugom jarmačom.


dijelu kolica je sjedalo gateriste, a pred sjedalom razne poluge, kojima se
rukuje cjelokupnim radom jarmače (dizanje valjka, veličina pomaka,
iskapčanje i ukapčanje pomaka, vraćanje trupca).


Pred ovim kolicima nalaze se pomoćna kolica, koja drže prednji dio
trupca.


SI. 15. Dvostruki cirkular za porubljivanje.


158