DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ili prizmu vrši se pneumatički ili hidraulički. Valjci jarmače mogu se pokretati
i obratnim smjerom što omogućava u slučaju potrebe vraćanje
trupca (na pr. lom pile).


Na zadnjoj strani jarmače pričvršćene su dvije ploče vodilice za
prizmu (u Švedskoj nazvane noževi), koje se mogu pomicati u stranu, a
prema visini prizme, koja se namjerava piliti.


SI. 11. Jarmača sa pločama vodilicama (»noževima«)


3. Kolica za učvršćivanje trupaca. Ispred prve jarmače nalaze se kolica
za učvršćivanje trupaca i pomoćna kolica, na kojima leži trupac. Kolica
za učvršćivanje trupaca su zapravo stroj, koji izvodi sve radnje u vezi sa
pogonom jarmače. Pogon kolica može biti pneumatički (kao kod tvornice
Söderhanns) ili hidraulički.
156