DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

motorom preko klinastog remenja. Ostali strojevi i transporteri raspolažu
svojim vlastitim elektromotorima, koji su ili ugrađeni ili dograđeni.


Sav rad u modernoj švedskoj pilani je mehaniziran. Sama mehanizacija
postrojenja švedske pilane uslovljena je velikim nedostatkom radne snage,
koji tamo vlada i koji je prisilio vlasnike pilana da moderniziraju i mehaniziraju
svoje pogone.


Strojevi pilana svrstani su u garniture u kojima se nalaze svi strojevi
i transporteri, koji sudjeluju zajednički u izvršavanju određenog procesa


- PILh ZK PH IKK »C. i VAN J(
. I II


^^^.^|^.´1[´!.:|.1 c±±
4-+-T-I


TRANSPORT S KOLICA t A POMOĆNA ICATER TRANiPORTER POPREČNI tt I.ATE5 POPRELNI OUOMRLIRA -TRANSPORTER ERANSPORIER


UČVRŠĆIVANJE RĐLICA PRID NAVAL3WE TRANSPORTER TRANSPORTER RRLIIN A 3.A PRI1HIRANII tAPORUftllb


TAUPALA (....... TA PRIlrtLl TA OAiR, PILA CRAOu Nf OASRf


SI. 7. Skica pilane — 1 garnitura.


proizvodnje. Rad svih strojeva i transportera u jednoj garnituri međusobno
je tijesno povezan i poremećaj bilo kojeg stroja garniture izaziva zastoj u
radu cijele garniture. — Kompletna garnitura pilane sastoji se od: 1. transportera,
kojim se dopremaju trupci iz bazena u samu pilanu, 2. jarmače
za prizmiranje (prva jarmača), 3. jarmače za raspiljivanje prizama (druga
jarmača) d 4. pila za prikraćivanje vezanih sa pilama za porubi j i van je
s odnosnim transporterima između strojeva i od strojeva do sortirnice
odnosno postrojenja u prizemlju pilane.


Za jednu garnituru strojeva potrebna je širina od 8,50 m i dužina od
50 m, kako je to vidljivo iz slike 7. Ukupna širina pilane je prema tome
višekratnik širine jedne garniture, te prema tome iznosi 17 m, 25,50 m, itd.
Broj garnitura u jednoj pilani ovisi o mogućnostima alimentacije sa sirovinama,
te drugim uslovima. Pilana prikazana na si. 6 ima 4 garniture
strojeva.


U prizemlju pilane smješteni su strojevi za preradu nuzprodukata
(okrajaka i otpadaka pri porubijivanju), te potrebni transporteri za prenos.
Raspored i vrsta strojeva u prizemlju ovisi od toga da li će se materijal
upotrijebiti kao sirovina u sandučari ili za preradu u tvornici celuloze.


Uz pilanu odnosno u samoj pilani se nalazi brusiona gdje se bruse pile
za razne strojeve, a koja je smještena ili u prizemlju ili na spra tu pilane.
te kompresor za pnetunatički uređaj pilane.


Pored pilane smještene su pomoćne radionice, koje su često, ukoliko
se radi o kombinatima, zajednički za cijeli kombinat.
Izvan pilanskog trijema nalaze se smještene sušionica, sortirnica i


skladišta za izrađenu robu (otvorena i zatvorena). Svi ovi objekti vezani
su međusobno bilo transporterima, bilo kombinovano sa transporterima,
vagonetima i dizalicama. Šematski situacioni plan švedske,pilane prikazuje


nam slika 8.


753