DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 60     <-- 60 -->        PDF

»...... ..............«


Nastavljamo sa popisom članaka izašlih u časopisu »...... ..............« u
brojevima 7 do IQ.


Br. 7 — Juli 1947. — Planiranje i ekonomika: A. G. Vaeiljev, Tehnička politika
u industriji žižica. N. V. Neozorov, Budući centri šumske industrije u istočnom Sibiru.
Iskorišćavanje šuma: I. D. Kolobov, Iznošenje sa elektrodizalicama male snage u mladim
sastojinama tankog promjera. V. E. Pečenkin, Oštrenje ručnih pila metalnim
pločama. A. Bobkov, Prirodno sušenje drveta — temelj izrade goriva za generatore.
Pilanarstvo i obrada drveta: Određivanje prosječne brzime pomaka mašina. Splavarenje:
Pečorski splav. Inostrana tehnika: Industrija formalina u Njemačkoj i USA.


I. I. Šejnov, Blanjanje piljene robe u USA. V. F. Majorov, Proizvodnja standartnih
kuća u Finskoj.
Br. 8 — August 1947. — Primarna zadaća naročite važnosti. S. J. Korotov, Laureati
Staljinske premije sa područja kemijske prerade drveta (vidi Š. L. 12/1947).
Iskorišćavanje šuma: P. P. Paciova, Sinbrond generator sa selenovim induktorom.


M. M. Kominov, Upliv oblika poprečnog presjeka krive saona na brzinu saona. S. M.
Bogdanov, Naiprave za utovar drveta na kamione. V. A. Goribačevsikij, Automobilne
i traktorne saone za izvoz drveta. N. V. Martinov i doc. S. A. Siromjatnikov, Gravitacione
pruge za izvoz drveta sa snagom konja.
Br. 9 — Septembar 1947.,— Brzi uspon šumske industrije — najvažnija nacionalno
ekonomska zadaća. Planiranje i ekonomika: A. F. Nikiforov, K pitanju o ekonomičnoj
efektivnosti organizaciono tehničkih mjera (vidi Š. L. br. 12/1947.). A. A.
Garin, Osnovna pitanja rekonstrukcije splavarenja na Kami. Iskorišćavanje šuma:


D. P. Barin, Dva pitanja transporta, V. L. Lomonotov i A. J. Sass, Mehanička pila za
obaranje sa traktorskim pogonom. Splavarenje: N. P. Semjakin, Brane, Kem. prerada
rada drveta: N. V. Čalov, Proizvodnja kemijskih spojeva iskorišćavanjem sporednih
proizvoda gazifikaicije drveta. Inostrana tehnika: E. J. Ojstrah, Problemi sekundarne
prerade derivata kolofonija i terperatinskog ulja.
Br. 10 — Oktobar 1947. — Napred k novim pobjedama! — U susret Velikoj oktobarskoj
socialističkoj revoluciji — Šumska industrija za 30 god. — V. V. Zinovjev,
Industrija ifurnira SSSR S. L. Kadišević, Rođena sovjetskom vlašću (prikaz razvoja
kem. prerade drveta) Prof. P. V. Vasiiljev, Šumarska nauka na novom putu.


Br. Ill — Novembar 1947. — Sve sile za ispunjenje sezonskog plana eksploatacije
šuma. Planiranje i ekonomika: I. V. Pervozvamskij, Šumska industrija Karelo-Finske
SSSR u četvrtoj staljinskoj pjatiljetki. F. M. Razumovskij Da li su potrebni ovakovi
samoopskrbljivači drveta? Iskorišćavanje šuma: K. I. Voronicin, Nove lokomotive za
šumsku industriju, K. Ippolitov, Racionalizaoija u praksi. 13. A. Azleckij, U šumama
Kirovske oblasti — šumsko naselje Platbišće — Pilanarstvo i obrada drveta: M. N.
Guterman, Racionalno iskorišćavanje drveta piljenjem, Inostrana tehnika, N. Osipov,
Šumska industrija Jugoslavije.
Br. 12 — Decembar 1947. — Ugledajte se u najbolje! — Kolhoznici, radnici, specijalisti
i službenici šumske industrije obvezali su se velikom Staljinu da će pravovremeno
ispuniti sezonski plan eksploatacije šuma. Eksploatacija šuma: L. D. Daragan:
Automobilne niske prikolice — saone. V. A. Trubeckoj, Ispitivanje parovoza šumske
željeznice serije PT-4-O01 kolosjeka 7150. A. G. Želudkov, Stovarišta drveta uz željezničke
pruge; Pilanarstvo i obrada drveta: C. B. Steinberg, O proizvodnji skija, M. N.
Racionalno iskorišćavanje drveta piljenjem (završetak).


I. Horvat
».... .... ....... ............., .... .. ....... . ..............
.... . . ...... .........., ..... ... ..... ..... .. ........». .....
..... ........ To je ...... ..... ...... . .. . ...... ......... .. ..
je .... ....... ............. ..........« (.... — ....... .... ......
1948).


98